Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Oppslagsverk - Retningslinjer og oppsummert forskning. gode startsteder for søk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk

Eksempel på innhold i BMJ Best practice

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ICD 10

Bøker

Søk i ORIA
Hylleplassering  

Klikk på lenken for oppslag i ORIA

Angstlidelse

ICD 10

 • World Health Organization. (2021). F40 Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599502 
  World Health Organization. (2021). F41 Andre angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/1/0/2599503 

Søkeord:

 • angstlidelse* - "anxiety disorder*
 • pasient-helsepersonnel, therapeutic relation(s)  - alliance(s) - "Patient-Centered Care"
 • covid; covid*  - pandemic
 • helsefremmende - forebyggende; health promotion - prevention - se også emnet; helsefremmende sykepleie
 • Kommunehelse .. community primary health care
 • recovery
 • "self care" OR "self management"

Litteraturtips ...

Oppslagsverk

Norsk elektronisk legehåndbok følg lenken du må være tilkoblet UIA med eduVPN, velg Logg inn- allerede NEL bruker for tilgang. For tilgang til UpToDate: Opprett personlig brukerkonto på en stasjonær maskin, du finner dette i biblioteket

Bøker, søk i ORIA oria.no

 • Heidtman, D., Flanagan, N., Spellman, D. & Uebelacker, L. A. (2012). The Patient with anxiety. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 25-50). Springer. E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. LInkFinnes også trykt versjon i biblioteket, se ORIA, hylle 616.890231 Dam
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link Se ovenfor -finnes også i trykt versjon
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375 Se ovenfor finnes også i trykt versjon
 • Kvale, G., Havik, O. E., Heiervang, E. R., Tangen, B. & Haugland, B. S. M. (Red.). (2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget.
  • Kapittel i samme bok, eksempel
   • Vøllestad, J. (2013). "Mindfulness"-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. I G. Kvale, O. E. Havik, E. R. Heiervang, B. Tangen & B. S. M. Haugland (Red.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling (s. 103-111). Universitetsforlaget. 
 • Martinsen, E. W. (2021). ABC i kognitiv terapi : startbok for helsearbeidere (2. utg.). Fagbokforlaget. 
 • Thingnæs, G. (2014). Mestringsbok ved angstlidelser (5. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Thingnæs, G. (2018). Tenk om- tenk hvis- : mestringsbok ved angstlidelser (6. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Se også generelle titler, psykiatrisk sykepleie
 • Se også bøker om Angstlidelser i biblioteket,  616.8522 Angst

Rapporter

Vitenskapelige artikler 

 • Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. (2021). Lancet, 398(10312), 1700–1712. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7 
 • Amaral, R. A.-O., Weston, F. C. L., Hirakata, V. N., Paz, A. A.-O. & Wesner, A. C. (2022). Effectiveness and Efficacy of Therapeutic Interventions Performed by Nurses for Anxiety Disorders: A Systematic Review. Journal of the American Psychiatric Nurses Association. https://doi.org/10.1177/10783903211068105 
 • van Veen, M., Peters, A., Mulder, N., van Meijel, B., & Koekkoek, B. (2020). A Qualitative Study of the Working Alliance between Patient and Community Mental Health Nurse during Interpersonal Community Psychiatric Treatment. Issues in Mental Health Nursing, 41(3), 211–220. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1653410 
 • Tundo, A., Betro’, S., & Necci, R. (2021). What Is the Impact of COVID-19 Pandemic on Patients with Pre-Existing Mood or Anxiety Disorder? An Observational Prospective Study. Medicina (Kaunas, Lithuania), 57(4). https://doi.org/10.3390/medicina57040304 
 • Hurtado, M. M., Villena, A., Vega, A., Amor, G., Gómez, C., & Morales, A. J. M. (2020). “I have anxiety, but I have values and preferences” Experiences of users with generalized anxiety disorder: A qualitative study. International Journal of Mental Health Nursing, 29(3), 521–530. https://doi.org/10.1111/inm.12690
 • Pinho, L. G., Lopes, M. J., Correia, T., Sampaio, F., Arco, H. R., Mendes, A., Marques, M. D., & Fonseca, C. (2021). Patient-Centered Care for Patients with Depression or Anxiety Disorder: An Integrative Review. Journal of personalized medicine, 11(8). https://doi.org/10.3390/jpm11080776
 • Vilaggi, B., Provencher, H., Coulombe, S., Meunier, S., Radziszewski, S., Hudon, C., Roberge, P., Provencher, M. D., & Houle, J. (2015). Self-Management Strategies in Recovery From Mood and Anxiety Disorders. Global Qualitative Nursing Research, 2, 1–13. https://doi.org/10.1177/2333393615606092     
 • Amad Pastor, M., Cánovas Tomás, M. Á. & Díaz García, I. (2017). How can the application of the nursing process help to women with anxiety nursing diagnosis? Enfermería Global, 16(2). https://doi.org/10.6018/eglobal.16.2.259881 Velg engelsk tekst 
 • Webster, S. (2012). Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. Journal of Nursing Education and Practice, 2(2), 52-62. https://doi.org/10.5430/jnep.v2n2p52 

Generelle, therapeuisk relasjon, artikler fra tidsskrifter og bøker

 • Moreno-Poyato, A. R., Montesó-Curto, P., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Aceña-Domínguez, R., Carreras-Salvador, R., Leyva-Moral, J. M., Lluch-Canut, T. & Roldán-Merino, J. F. (2016). The Therapeutic Relationship in Inpatient Psychiatric Care: A Narrative Review of the Perspective of Nurses and Patients. Archives of Psychiatric Nursing, 30(6), 782-787. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.03.001 
  Scanlon, A. (2006). Psychiatric nurses perceptions of the constituents of the therapeutic relationship: a grounded theory study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(3), 319-329 https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2006.00958.x
 • Flere - via søk i CINAHL (EBSCOhost)- Link
 • Gonzalez, M. T. (2020). Relasjonsarbeid, sykepleieprosessens mellommennskelige del. I M. T. Gonzalez (Red.), Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming : sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver (s. 56-67). Gyldendal. Oppslag i ORIA . Se hylle i biblioteket  616.890231 Psy, eller søk Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for tilgang e-versjon
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375
 •  

Barn og ungdom, psykisk helse

Ungdom - og psykisk helse - tall

Bøker i biblioteket - søk i ORIA

eksempel

Søk etter fag- og forskningsartikler i Svemed+ (Nordiske artikler)

Start søk i Svemed+ (MERK: Databasen er IKKE oppdatert etter 2019)

Tilgang til tekst

Dersom det ikke gis lenke til full tekst, søk I ORIA på artikkelens tittel (alternativt på tidsskriftets tittel)

Dersom ditt bibliotek ikke har tilgang kan du bestille kopi, du må logge på ORIA

Søk etter forskningsartikler (engelsk - internasjonalt)

Eksempel på søkeord CINAHL & MEDLINE rusmisbruk, der N# betyr nærhet: 

(substance OR drug OR alcohol*) N3 (disorder* OR misuse* OR abuse* OR depend* OR addict* OR user*)

Rusmisbruk ... Emneord CINAHL 

 • Substance Use Disorders
  • Substance Abuse
   • Alcohol-Related Disorders
   • Alcohol Abuse
   • Alcohol Amnestic Disorder
   • Alcoholic Intoxication
   • Alcoholism
   • Wernicke's Encephalopathy
   • Inhalant Abuse
   • Substance Abuse, Intravenous
   • Substance Abuse, Perinatal
  • ​​ Substance Dependence
   • Smoking

Brukermedvirkning, se nedenfor

Tvang, se nedenfor

Brukermedvirkning - artikkelsøk

Eksempler på søk etter artikler i følgende databaser

Søkeord ...

Brukermedvirkning

 • "Consumer Participation"
 • "patient participation" 
 • "user involvement" 
 • "Decision Making, Shared"
 • "shared decision making"
 • "Nurse-Patient Relations"
 • ...

Kontekst

 • "mental health care"
 • "mental health service*"
 • psychiatric
 • "mental disorder*"
 • "mental health ward*"
 • ...

Eksempler på treff ...

 

 • Klausen, R. K., Blix, B. H., Karlsson, M., Haugsgjerd, S., & Lorem, G. F. (2017). Shared decision making from the service users’ perspective: A narrative study from community mental health centers in northern Norway. Social Work in Mental Health, 15(3), 354–371. https://doi.org/10.1080/15332985.2016.1222981 
 • Jørgensen, K., & Rendtorff, J. D. (2018). Patient participation in mental health care – perspectives of healthcare professionals: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 490–501. https://doi.org/10.1111/scs.12531
 • Jansen, T., & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388–394. https://doi.org/10.1111/scs.12358
 • Femdal, I., & Knutsen, I. R. (2017). Dependence and resistance in community mental health care-Negotiations of user participation between staff and users. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 24(8), 600–609. https://doi.org/10.1111/jpm.12407 
 • Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H., & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107–113. https://doi.org/10.1177/0020764011423464

Og videre

Chong, W. W., Aslani, P. & Chen, T. F. (2013). Multiple perspectives on shared decision-making and interprofessional collaboration in mental healthcare. Journal of Interprofessional Care, 27(3), 223-230. https://doi.org/10.3109/13561820.2013.767225

Happell, B., Bennetts, W., Platania‐Phung, C. & Tohotoa, J. (2016). Exploring the Scope of Consumer Participation in Mental Health Nursing Education: Perspectives From Nurses and Consumers. Perspectives in Psychiatric Care, 52(3), 169-177. https://doi.org/10.1111/ppc.12113

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Olasoji, M., Plummer, V., Reed, F., Jacob, S., Shaw, L., Shanti, M. & Cross, W. (2018). Views of mental health consumers about being involved in nursing handover on acute inpatient units. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 747-755. https://doi.org/10.1111/inm.12361

Stacey, G., Felton, A., Morgan, A., Stickley, T., Willis, M., Diamond, B., … Dumenya, J. (2016). A critical narrative analysis of shared decision-making in acute inpatient mental health care. Journal of Interprofessional Care, 30(1), 35-41. https://doi.org/10.3109/13561820.2015.1064878

Bee, P., Brooks, H., Fraser, C. & Lovell, K. (2015). Professional perspectives on service user and carer involvement in mental health care planning: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 52(12), 1834-1845. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.008

Campbell, M. & Wilson, C. (2017). Service users’ experiences of participation in clinical psychology training. Journal of Mental Health Training, Education & Practice, 12(6), 337-349. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-03-2017-0018

Cleary, M., Raeburn, T., West, S., Escott, P. & Lopez, V. (2018). Two approaches, one goal: How mental health registered nurses' perceive their role and the role of peer support workers in facilitating consumer decision‐making. International Journal of Mental Health Nursing, 27(4), 1212-1218. https://doi.org/10.1111/inm.12473

Dahlqvist_Jönsson, P., Schön, U. K., Rosenberg, D., Sandlund, M. & Svedberg, P. (2015). Service users' experiences of participation in decision making in mental health services. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(9), 688-697. https://doi.org/10.1111/jpm.12246

Drivenes, K., Haaland, V. Ø., Mesel, T. & Tanum, L. (2019). Practitioners' positive attitudes promote shared decision‐making in mental health care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25(6), 1041-1049. https://doi.org/10.1111/jep.13275

Fisher, A., Manicavasagar, V., Sharpe, L., Laidsaar-Powell, R. & Juraskova, I. (2018). A qualitative exploration of patient and family views and experiences of treatment decision-making in bipolar II disorder. Journal of Mental Health, 27(1), 66-79. https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1276533

Jane O¿Sullivan, M. & Rae, S. (2014). SHARED DECISION MAKING IN PSYCHIATRIC MEDICINES MANAGEMENT. Mental Health Practice, 17(8), 16-22.

Jansen, T. L. & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388-394. https://doi.org/10.1111/scs.12358

John, T. (2017). Setting up recovery clinics and promoting service user involvement. British Journal of Nursing, 26(12), 671-676. https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.12.671

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

Lim, E., Wynaden, D. & Heslop, K. (2017). Recovery-focussed care: How it can be utilized to reduce aggression in the acute mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing, 26(5), 445-460. https://doi.org/10.1111/inm.12378

Martello, M., Doronina, O., Perillo, A., Riccia, P. L. & Lavoie-Tremblay, M. (2018). Nurses' Perceptions of Engaging With Patients to Reduce Restrictive Practices in an Inpatient Psychiatric Unit. Health Care Manager, 37(4), 342-353. https://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000235

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Newman, D., O'Reilly, P., Lee, S. H. & Kennedy, C. (2015). Mental health service users' experiences of mental health care: an integrative literature review. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(3), 171-182. https://doi.org/10.1111/jpm.12202

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Roberts, M. (2010). Service user involvement and the restrictive sense of psychiatric categories: the challenge facing mental health nurses. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 17(4), 289-294. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01508.x

Salyers, M. P., Matthias, M. S., Fukui, S., Holter, M. C., Collins, L., Rose, N., … Torrey, W. C. (2012). A coding system to measure elements of shared decision making during psychiatric visits. Psychiatric Services, 63(8), 779-784. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100496

Vandewalle, J., Malfait, S., Eeckloo, K., Colman, R., Beeckman, D., Verhaeghe, S. & Van Hecke, A. (2018). Patient safety on psychiatric wards: A cross‐sectional, multilevel study of factors influencing nurses' willingness to share power and responsibility with patients. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 877-890. https://doi.org/10.1111/inm.12376

Tvang

Søkeord tvang ...

restraint; compulsion; force; coercion; Involuntary; "Non voluntary*"; confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds" OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*)) OR restraint* OR compulsion OR force OR coercion OR Involuntary

Søk i CINAHL -eksempler
Søk i Svemed+ (ikke oppdatert etter 2019) - eksempler

Noen treff ...

 • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-4/saadan-opfatter-retspsykiatriske-patienter-baeltefikseringer
 • Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
  "Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"

Demens tvang... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

 • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
 • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
 • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
 •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
 • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06  
   

Miljøbehandling - terapi - aktiviteter -demens

 • "Hovedmålsettingen for miljøbehandling er å bedre livskvaliteten for det enkelte individ i øyeblikket" - sitat Solheim, K. (2009, s. 57)
 • "Miljøbehandling favner et bredt og mangfoldig fagfelt ...og har som målsetting å bedre funksjonsevnen i dagliglivet ... og øke trivsel, livskvalitet og velvære ..." sitert i Kirkevold (2010)
 • "Miljøbehandling inngår som et viktig element i demensomsorgen og innebærer at fysiske, psykiske og sosiale faktorer i omgivelsene tilrettelegges på en slik måte at personer med demens kan fungere optimalt til tross for svikten sykdommen medfører" Bergland og Kirkevold (2011)
 • Hva med folkehelseperspektivet? - se Folkehelseloven
 • "Livskvalitet handler om hva enkeltmennesket definerer som et godt liv for seg selv" - sitat Tretteteig (2007)

Eksempler på artikler miljøterapi (aktiviteter) - demens

Flere titler - fra søk i CINAHL

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Barn som pårørende, foreldre psykisk lidelser, rus

Barn som pårørende - foreldre med rusmisbruk, psykiske lidelser

 • Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Uklare rammer gjör det vanskelig å ivareta barn som pårörende. Sykepleien Forskning, 13(e-65521), 1-21. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65521
 • Drost, L. M., van der Krieke, L., Sytema, S., & Schippers, G. M. (2016). Self-expressed strengths and resources of children of parents with a mental illness: A systematic review. International Journal of Mental Health Nursing, 25(2), 102-115. doi:10.1111/inm.12176
 • Heimdahl K, Karlsson P. Psychosocial interventions for substance-abusing parents and their young children: A scoping review. Addiction Research & Theory. 2016;24(3):236-247. doi:10.3109/16066359.2015.1118064.
 • Yamamoto, R., & Keogh, B. (2018). Children's experiences of living with a parent with mental illness: A systematic review of qualitative studies using thematic analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 25(2), 131-141. doi:10.1111/jpm.12415
 • Rossow, I., Felix, L., Keating, P., & McCambridge, J. (2016). Parental drinking and adverse outcomes in children: A scoping review of cohort studies. Drug & Alcohol Review, 35(4), 397–405. https://doi.org/10.1111/dar.12319
 • Park, S., & Schepp, K. (2015). A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child & Family Studies, 24(5), 1222–1231. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7
 • Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvens (Rapport 2011:4). Folkehelseinstituttet
 • Bröning, S., Kumpfer, K., Kruse, K., Sack, P.-M., Schaunig-Busch, I., Ruths, S., … Thomasius, R. (2012). Selective prevention programs for children from substance-affected families: a comprehensive systematic review. Substance Abuse Treatment, Prevention & Policy, 7, 23. https://doi.org/10.1186/1747-597X-7-23
 • Wallström, R., Persson, R. S., & Salzmann-Erikson, M. (2016). Working With Children in Families With Parental Substance Abuse: Nurses’ Experiences and Complexity in Relationships. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 54(6), 38–44. https://doi.org/10.3928/02793695-20160518-06
 • Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, B.-M. (2008). Nurses’ experience in clinical encounters with children experiencing abuse and their parents. Journal Of Clinical Nursing, 17(20), 2718–2724. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02353.x
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA

Søk i CINAHL

Barn  av psykisk syke foreldre - rusmisbruk

Søkeord 

 • "Children of Alcoholics"
 • "Children of Impaired Parents"
 • "Child of Impaired Parents"

Lenker til eksempelsøk

 • Kvalitative studier - barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk Lenke
 • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre - MH ("Children of Impaired Parents") AND TI (psychiatric* OR mental OR mentally) . Lenke
 •   "Child* of Alcoholic*" 
 • Barn som pårørende til foreldre med rusmisbruk  MH "Substance Use Disorders+" AND (MH "Children of Impaired Parents" OR "Child* of Alcoholic*" ) Lenke

Søk i Svemed+

 • Artikler fra søk "Child of Impaired Parents" i Svemed+

Familien som pårørende

Weimand, B. M., Sällström, C., Hall-Lord, M.-L., & Hedelin, B. (2013). Nurses’ dilemmas concerning support of relatives in mental health care. Nursing Ethics, 20(3), 285-299. doi:10.1177/0969733012462053

Søkeord ...

 • "Professional-Family Relations" 
 • family
 • families
 • caregiver* OR carer OR carers
 • relatives
 • mother
 • father
 • sibling*
 • sister*
 • brother*
 • husband
 • wife
 • spouse*
 • ...

Psykisk helse og rus

Søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Søkeord ...

Søk på ord i tittel ... TI ((drug* OR substance OR opoid* OR herion* OR alcohol*) N2 (misuse* OR abuse* OR user* OR depend* OR "use" OR disorder* OR addic*)) OR TI alcoholism* OR TI "binge drink*"

N# mellom søkeord = nærhetsoperator (proximity) - ersatt # med ønsket antall tillatte ord mellom to søkeord, eksempel:

(drug OR substance*) N3 (addic* OR depend* OR disorder* OR user* OR misuse*)

minst et ord fra hver parentes må forekomme, i nærhet av hverandre, inntil 3 ord kan stå mellom ordene, uavhengig av rekkefølgen

Se også emneord CINAHL 

Rusmisbruk ...

 • Substance Use Disorders
  • Substance Abuse
   • Alcohol-Related Disorders
   • Alcohol Abuse
   • Alcohol Amnestic Disorder
   • Alcoholic Intoxication
   • Alcoholism
   • Wernicke's Encephalopathy
   • Inhalant Abuse
   • Substance Abuse, Intravenous
   • Substance Abuse, Perinatal
  • ​​ Substance Dependence
   • Smoking

Dobbeldiagnose

"Diagnosis, Dual (Psychiatry)"

Bruk knappen CINAHL Subject headings i CINAHL databasen for å finne emneord

Tilbakefall

(relaps* OR recurren* OR "secondary prevent*")

Emneord som brukes i MEDLINE og SveMed+

MeSH - Medical Subject Headings = emneord som brukes i databasen MEDLINE og SveMed+

 • Se oppslag i  MeSH  browser - åpne MeSH Tree Structures for å se over- og underemner
 • Se ev norsk oversettelse mesh.uia.no

 

Se også ovenfor om Barn som pårørende ...

Smertelindring - smerter - rusavhengige

Søkeord ...

smerte rusmisbruk -ere erfaringer, kunnskaper sykepleiere

pain eller mer begrenset:

 •   "Pain Management" (Therapy and techniques to mitigate and control pain in patients)
 • "Pain Measurement" (Scales, questionnaires, tests, and other methods used to assess pain severity and duration in patients to aid in diagnosis and therapy)
 •  eller begrenset til tittelord: TI pain
 • "Substance Dependence"
 • "Substance Abuse*"
 • "opioid addiction*"
 • "substance disorder*"
 • ...
 • "Clinical Competence"
 • Attitude*
 • Competence*
 • Knowledge
 • Opinion*
 • view*
 • Perception* 
 • satisfaction*
 • experience*
 • "Nursing Knowledge"
 • "Nurse Attitudes"
 • "Nursing Staff, Hospital"

Eller bredere; nurse* OR nursing

Noen litteraturtips

UpToDate

Eksempel på treff i CINAHL

 • Blay, N., Glover, S., Bothe, J., Lee, S., & Lamont, F. (2012). Substance users’ perspective of pain management in the acute care environment. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 42(2), 289–297. https://doi.org/10.5172/conu.2012.42.2.289
 • Krokmyrdal, K. A., & Andenæs, R. (2015). Nurses’ competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35(6), 789–794. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.022
 • Bohm, K., Lund, R., Nordlander, J. & Vicente, V. (2019). Ambulance nurse's experience to relieve pain in patients with addiction problems in Sweden. International Emergency Nursing, 46https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.06.002  

 • Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses’ Experiences of Patients with Substance-Use Disorder in Pain: A Phenomenological Study. Pain Management Nursing, 16(5), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.03.005

Sykepleien.no

Svemed+ (Obs ikke oppdatert etter 2019)

Eksempel på søk: pain AND (substance OR addiction OR abuse OR abuser)

Natur - frilufsliv- "Grønn omsorg" - Psykiatrisk sykepleie

Søkeord ...

Settes TI foran søkestrengen søkes det på ord i aritkkelen ved søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • TI (green OR outdoor* OR nature OR wilderness OR environment OR natural)
 • TI psychiatric* OR mental OR mentally OR depression OR anixiety. OR "well being" OR wellbeing)
 • exercise OR "physical activity" OR running OR walking OR training OR Hiking OR cycling OR bicycling

ORIA 

Eksempel på søk i ORIA – for norske artikler ev bøker i biblioteket:

Eksempler på artikler fra søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • Berman, M. G., Kross, E., Krpan, K. M., Askren, M. K., Burson, A., Deldin, P. J., Kaplan, S., Sherdell, L., Gotlib, I. H., & Jonides, J. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of Affective Disorders140(3), 300–305. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.03.012
 • Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology45(5), 1761–1772. https://doi.org/10.1021/es102947t
 • Marselle, M. R., Warber, S. L., & Irvine, K. N. (2019). Growing Resilience through Interaction with Nature: Can Group Walks in Nature Buffer the Effects of Stressful Life Events on Mental Health? International Journal of Environmental Research and Public Health16(6). https://doi.org/10.3390/ijerph16060986
 • Meredith, G. R., Rakow, D. A., Eldermire, E. R. B., Madsen, C. G., Shelley, S. P., & Sachs, N. A. (2020). Minimum Time Dose in Nature to Positively Impact the Mental Health of College-Aged Students, and How to Measure It: A Scoping Review. Frontiers in Psychology10, 2942. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02942
 • McEachan, R. R. C., Prady, S. L., Smith, G., Fairley, L., Cabieses, B., Gidlow, C., Wright, J., Dadvand, P., van Gent, D., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2016). The association between green space and depressive symptoms in pregnant women: moderating roles of socioeconomic status and physical activity. Journal of Epidemiology and Community Health70(3), 253–259. https://doi.org/10.1136/jech-2015-205954
 • Grahn, P., Pálsdóttir, A. M., Ottosson, J., & Jonsdottir, I. H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health14(11). https://doi.org/10.3390/ijerph14111310

Og videre

 • Swinson, T., Wenborn, J., & Sugarhood, P. (2020). Green walking groups: A mixed-methods review of the mental health outcomes for adults with mental health problems. British Journal of Occupational Therapy83(3), 162–171. https://doi.org/10.1177/0308022619888880
 • Steigen, A. M., Kogstad, R., & Hummelvoll, J. K. (2016). Green Care services in the Nordic countries: an integrative literature review. European Journal of Social Work19(5), 692–715. https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1082983
 • Cutcliffe, J. R., & Travale, R. (2016). Unearthing the Theoretical Underpinnings of “Green Care” in Mental Health and Substance Misuse Care: Theoretical Underpinnings and Contemporary Clinical Examples. Issues in Mental Health Nursing37(3), 137–147. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1119220
 • Lahart, I., Darcy, P., Gidlow, C. & Calogiuri, G. (2019). The Effects of Green Exercise on Physical and Mental Wellbeing: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8). https://doi.org/10.3390/ijerph16081352
 • Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. & Cherrie, J. W. (2019). A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(12). https://doi.org/10.3390/ijerph16122081
 • Hubbard, G., Thompson, C. W., Locke, R., Jenkins, D., Munoz, S.-A., Van Woerden, H., Maxwell, M., Yang, Y., & Gorely, T. (2020). Co-production of “nature walks for wellbeing” public health intervention for people with severe mental illness: use of theory and practical know-how. BMC Public Health20(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08518-7
 • Araújo, D., Brymer, E., Brito, H., Withagen, R., & Davids, K. (2019). The empowering variability of affordances of nature: Why do exercisers feel better after performing the same exercise in natural environments than in indoor environments? Psychology of Sport & Exercise42, 138–145. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.020
 • Barton J, Griffin M, Pretty J, Barton, J., Griffin, M., & Pretty, J. (2012). Exercise-, nature- and socially interactive-based initiatives improve mood and self-esteem in the clinical population. Perspectives in Public Health132(2), 89–96. https://doi.org/10.1177%2F1757913910393862
 • Pryor A, Townsend M, Maller C, Field K, Pryor, A., Townsend, M., Maller, C., & Field, K. (2006). Health and well-being naturally: “contact with nature” in health promotion for targeted individuals, communities and populations. Health Promotion Journal of Australia17(2), 114–123. https://doi.org/10.1071/HE06114
 • Maier, J., & Jette, S. (2016). Promoting Nature-Based Activity for People With Mental Illness Through the US “Exercise Is Medicine” Initiative. [Fagartikkel] American Journal of Public Health106(5), 796–799. https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303047 Fulltekst tilgang via CINAHL http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114349478&site=ehost-live
 • Barton, J. & Pretty, J. (2010). What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Environmental Science & Technology, 44(10), 3947-3955. https://doi.org/10.1021/es903183
 • Spesifikke lidelser … eksempel Jepsen Trangsrud, L. K., Borg, M., Bratland-Sanda, S. & Klevan, T. (2020). Embodying Experiences with Nature in Everyday Life Recovery for Persons with Eating Disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2784. https://doi.org/10.3390/ijerph17082784

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

 • Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA
 • André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06
 • Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555
 • Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478
 • Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Selvmord

Bøker

Artikler

Søkeord

 • Suicide
 • "Suicide, Attempted"
 • "Suicidal Ideation"
 • suicid*
 • ...
 • prevent* OR control*
 • kvalitative studier, noen ord: qualitative OR phenomenolog* OR interview* OR experience* OR themes OR thematic  OR ...

 

Eksempler på artikler

 • Clua-García, R., Casanova-Garrigós, G. & Moreno-Poyato, A. R. Suicide care from the nursing perspective: A meta-synthesis of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.14789 
 • Dabkowski, E., & Porter, J. E. (2021). An exploration into suicide prevention initiatives for mental health nurses: A systematic literature review. International Journal of Mental Health Nursing, 30(3), 610–623. https://doi.org/10.1111/inm.12872
 • Matel-Anderson, D. M., & Bekhet, A. K. (2016). Resilience in Adolescents Who Survived a Suicide Attempt from the Perspective of Registered Nurses in Inpatient Psychiatric Facilities. Issues in Mental Health Nursing, 37(11), 839–846. https://doi.org/10.1080/01612840.2016.1193578
 • Manister, N. N., Murray, S., Burke, J. M., Finegan, M., & McKiernan, M. E. (2017). Effectiveness of Nursing Education to Prevent Inpatient Suicide. Journal of Continuing Education in Nursing, 48(9), 413–419. https://doi.org/10.3928/00220124-20170816-07

Etterlatte/Pårørende søkeord ...

pårørende
etterlatte
relatives
family
parent*
mother*
father*
"next of kin*"
"loved one"

suicide Losing
loss
Death
dying

Kvalitative studier:

experience*
qualiative
interview*
phenomenolog*
thematic
themes

Sorg ...

sorg
grief
bereavement
bereaved
mourning
håp
hope
hopelessness

cope
coping
adapt*

krise
crisis 

Se også