Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Helsebiblioteket

Psykisk helse. Psykiatrisk sykepleie. Kildetyper

Kunnskapsbaserte oppslagsverk

Eksempel på innhold i BMJ Best practice

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

Retningslinjer og oppsummert forskning

ICD 10

Link til oppslag i SveMed+ basen

søkeord ...

"Nurse-Patient Relation*"
"Therapeutic Alliance*"

 • nurse* OR nursing*
 • therapeutic OR therapists
 • working OR worker OR staff OR provider  OR personnel
 • alliance* OR relation*

Kan slås sammen til et søk, eksempel med bruk av nærhet mellom ord: (nurse* OR nursing OR therapeutic OR therapist*) N3 (alliance* OR relation*)

Flere ord: communicat* OR encount* OR meeting* OR contact* OR interact*

Videre AND kombinasjoner

Psychiatric
"mental health service*"
"mental health care"
"mental healthcare"
"mental health unit*"

Kan slås sammen for et bredere søk: "mental health*"

"mental* disorder*"
"mental* ill*"
Kan slås sammen: mental* N2 (disorder* OR ill*)


Ord for spesifikke lidelser;

 • "eating disorder*"
 • suicid*
 • (substance OR drug) N2 (abuse* OR disorder* OR misuse* OR user*)
 • OR ...

Erfaringer...

experience* OR perspectiv* OR attitude* OR perception* OR satisfaction* OR view* OR opinion* OR belie*

Kvalitative studier: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR themes OR thematic OR "focus group*"

 

 

Søketeknikker CINAHL & MEDLINE:

Eksempler på artikler

 • Hartley, S., Raphael, J., Lovell, K. & Berry, K. (2020). Effective nurse–patient relationships in mental health care: A systematic review of interventions to improve the therapeutic alliance. International Journal of Nursing Studies, 102, 103490. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103490 
 • Tolosa, M. D., Moreno, P. A. R., González, P. F., Pérez, T. A., Casanova, G. G., & Delgado, H. P. (2023). Exploring the therapeutic relationship through the reflective practice of nurses in acute mental health units: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 32(1/2), 253–263. https://doi.org/10.1111/jocn.16223
 • Faith, L. A., Howie, J. H., Blanco, E., Jarvis, S. P., & Rempfer, M. V. (2022). Therapeutic alliance in a cognitive rehabilitation programme for people with serious mental illness: A qualitative analysis. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 95(4), 958–969. https://doi.org/10.1111/papt.12412
 • Romeu, L. M., Tort, N. G., Rigol Cuadra, M. A., Giralt Palou, R., & Galbany, E. P. (2022). The attitudes of mental health nurses that support a positive therapeutic relationship: The perspective of people diagnosed with BPD. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(2), 317–326. https://doi.org/10.1111/jpm.12766
 • Moreno, P. A. R., & Rodríguez, N. Ó. (2021). The association between empathy and the nurse–patient therapeutic relationship in mental health units: a cross‐sectional study. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 28(3), 335–343. https://doi.org/10.1111/jpm.12675

Se også emnet Tvang

Skjerming:

 

Tidsskriftet.no

Oversiktsartikkel

Norvoll, R., Ruud, T. & Hynnekleiv, T. (2015). Skjerming i akuttpsykiatrien. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 135(1), 35-39. https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0124

Fra søk Idunn.no

Oversiktsartikkel

Gunnheim, N., Nåden, D. & Foss, B. (2023). Skjerming – en terapeutisk metode som fremmer helse og lindrer lidelse? Kvalitativ metasyntese i et omsorgsvitenskapelig perspektiv.  Tidsskrift for omsorgsforskning, 9(1), 1-17. https://doi.org/10.18261/tfo.9.1.9  "Studiens hensikt er å undersøke hvordan pasienters erfaringer med skjerming blir beskrevet i vitenskapelige artikler, samt å undersøke hvilken betydning skjerming har for å fremme helse og lindre lidelse hos pasienter i psykisk helsevern"


Søkeord engelsk

Seclusion 

Vi har ikke funnet engelske ord som direkte dekker det norske begrepet, men «quiet rooms», «open-area seclusion», «time-out» og «shielding»/«shielding unit» synes å ligge nær (2, 3).  I norske bidrag i internasjonale tidsskrifter har man oversatt skjerming til «seclusion» eller «segregation nursing» og skjermingsenhet til «Psychiatric intensive care unit (PICU)» eller «seclusion area» og videre fra metode delen - Engelske søkeord var «seclusion», «open-area seclusion», «coercion», «isolation», «alternatives to seclusion and restraint», «containment-methods» og/eller «psychiatric hospitals», «acute wards», «psychiatric units», «PICU».Sitat Norvoll, 2015, se ovenfor

Avhandling:

Norvoll, R. (2007). Det lukkede rom : bruk av skjerming som behandling og kontroll i psykiatriske akuttposter [Universitetet i Oslo]. Oslo. https://www.sintef.no/globalassets/upload/helse/psykisk-helse/norvoll2007.pdf
 

CINAHL

CINAHL Subject headings: "Patient Seclusion"
Scope note: A therapeutic measure for psychiatric patients. Do not confuse with PATIENT ISOLATION, an infection control technique.

Eksempel på søk i CINAHL, link til treff

CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Et utvalg kvalitative studier: seclusion* AND psychiatric* AND (qualitative OR interview*)  link til treff Merk at resulat viser totalt treff i begge baser (også dublette treff), så totalt antall unike treff er lavere

Eksempler på artikler

Norske studier

 • W Haugom, E., Ruud, T., & Hynnekleiv, T. (2019). Ethical challenges of seclusion in psychiatric inpatient wards: a qualitative study of the experiences of Norwegian mental health professionals. BMC Health Services Research, 19(1), 879. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4727-4
 • Jansen, T.-L., Hem, M. H., Dambolt, L. J., & Hanssen, I. (2020). Moral distress in acute psychiatric nursing: Multifaceted dilemmas and demands. Nursing Ethics, 27(5), 1315–1326. https://doi.org/10.1177/0969733019877526
 • Terkelsen, T. B., & Larsen, I. B. (2016). Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward. Nursing Ethics, 23(3), 308–317. https://doi.org/10.1177/0969733014564104
 • Larsen, I. B., & Terkelsen, T. B. (2014). Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff. Nursing Ethics, 21(4), 426–436. https://doi.org/10.1177/0969733013503601
 • Hem MH, Heggen K, & Ruyter KW. (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics, 15(6), 777–788. https://doi.org/10.1177/0969733008090525  "This study was conducted in an open seclusion unit in an acute psychiatric department in a Norwegian city"

Andre

 

 • Allikmets, S., Marshall, C., Murad, O. & Gupta, K. (2020). Seclusion: A Patient Perspective. Issues in mental health nursing, 41(8), 723-735. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1710005 
 • Yurtbasi, M. K., Melvin, G., Pavlou, C., & Gordon, M. (2023). Staff perspectives on the effects of seclusion in adolescent psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 32(2), 567–578. https://doi.org/10.1111/inm.13102
 • Askew, L., Fisher, P. & Beazley, P. (2019). What are adult psychiatric inpatients' experience of seclusion: A systematic review of qualitative studies. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 26(7-8), 274-285. https://doi.org/10.1111/jpm.12537 
 • Berg, J., Lipponen, E., Sailas, E., Soininen, P., Varpula, J., Välimäki, M. & Lahti, M. (2023). Nurses' perceptions of nurse-patient communication in seclusion rooms in psychiatric inpatient care: A focus group study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. https://doi.org/10.1111/jpm.12907 
 • Faschingbauer, K. M., Peden-McAlpine, C. & Tempel, W. (2013). Use of seclusion: finding the voice of the patient to influence practice. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 51(7), 32-38. https://doi.org/10.3928/02793695-20130503-01 
 • Hawsawi, T., Power, T., Zugai, J. & Jackson, D. (2020). Nurses' and consumers' shared experiences of seclusion and restraint: A qualitative literature review. International Journal of Mental Health Nursing, 29(5), 831-845. https://doi.org/10.1111/inm.12716 
 • Huckshorn, K. A. (2014). Reducing seclusion and restraint use in inpatient settings: a phenomenological study of state psychiatric hospital leader and staff experiences. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 52(11), 40-47. https://doi.org/10.3928/02793695-20141006-01 
 • Kontio, R., Joffe, G., Putkonen, H., Kuosmanen, L., Hane, K., Holi, M. & Välimäki, M. (2012). Seclusion and restraint in psychiatry: patients' experiences and practical suggestions on how to improve practices and use alternatives. Perspectives in psychiatric care, 48(1), 16-24. https://doi.org/10.1111/j.1744-6163.2010.00301.x 
 • Larue, C., Dumais, A., Boyer, R., Goulet, M.-H., Bonin, J.-P. & Baba, N. (2013). The experience of seclusion and restraint in psychiatric settings: perspectives of patients. Issues in mental health nursing, 34(5), 317-324. https://doi.org/10.3109/01612840.2012.753558 
 • Meehan, T., Vermeer, C. & Windsor, C. (2000). Patients' perceptions of seclusion: a qualitative investigation. Journal of advanced nursing, 31(2), 370-377. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01289.x 
   

Angstlidelse

ICD 10

 • World Health Organization. (2021). F40 Fobiske angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/0/0/2599502 
  World Health Organization. (2021). F41 Andre angstlidelser. I Den internasjonale statiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede sykdommer (10. utg.). [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th Revision ; ICD-10); Norwegian version]. Direktoratet for e-helse. https://finnkode.ehelse.no/#icd10/0/1/0/2599503 

Søkeord:

 • angstlidelse* - "anxiety disorder*
 • pasient-helsepersonnel, therapeutic relation(s)  - alliance(s) - "Patient-Centered Care"
 • covid; covid*  - pandemic
 • helsefremmende - forebyggende; health promotion - prevention - se også emnet; helsefremmende sykepleie
 • Kommunehelse .. community primary health care
 • recovery
 • "self care" OR "self management"

Litteraturtips ...

Oppslagsverk

Norsk elektronisk legehåndbok følg lenken du må være tilkoblet UIA med eduVPN, velg Logg inn- allerede NEL bruker for tilgang. For tilgang til UpToDate: Opprett personlig brukerkonto på en stasjonær maskin, du finner dette i biblioteket

Bøker, søk i ORIA oria.no

 • Heidtman, D., Flanagan, N., Spellman, D. & Uebelacker, L. A. (2012). The Patient with anxiety. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 25-50). Springer. E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. LInkFinnes også trykt versjon i biblioteket, se ORIA, hylle 616.890231 Dam
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link Se ovenfor -finnes også i trykt versjon
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375 Se ovenfor finnes også i trykt versjon
 • Kvale, G., Havik, O. E., Heiervang, E. R., Tangen, B. & Haugland, B. S. M. (Red.). (2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget.
  • Kapittel i samme bok, eksempel
   • Vøllestad, J. (2013). "Mindfulness"-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. I G. Kvale, O. E. Havik, E. R. Heiervang, B. Tangen & B. S. M. Haugland (Red.), Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling (s. 103-111). Universitetsforlaget. 
 • Martinsen, E. W. (2021). ABC i kognitiv terapi : startbok for helsearbeidere (2. utg.). Fagbokforlaget. 
 • Thingnæs, G. (2014). Mestringsbok ved angstlidelser (5. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Thingnæs, G. (2018). Tenk om- tenk hvis- : mestringsbok ved angstlidelser (6. utg.). Hertervig akademisk. 
 • Se også generelle titler, psykiatrisk sykepleie
 • Se også bøker om Angstlidelser i biblioteket,  616.8522 Angst

Rapporter

Vitenskapelige artikler 

 • Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. (2021). Lancet, 398(10312), 1700–1712. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7 
 • Amaral, R. A.-O., Weston, F. C. L., Hirakata, V. N., Paz, A. A.-O. & Wesner, A. C. (2022). Effectiveness and Efficacy of Therapeutic Interventions Performed by Nurses for Anxiety Disorders: A Systematic Review. Journal of the American Psychiatric Nurses Association. https://doi.org/10.1177/10783903211068105 
 • van Veen, M., Peters, A., Mulder, N., van Meijel, B., & Koekkoek, B. (2020). A Qualitative Study of the Working Alliance between Patient and Community Mental Health Nurse during Interpersonal Community Psychiatric Treatment. Issues in Mental Health Nursing, 41(3), 211–220. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1653410 
 • Tundo, A., Betro’, S., & Necci, R. (2021). What Is the Impact of COVID-19 Pandemic on Patients with Pre-Existing Mood or Anxiety Disorder? An Observational Prospective Study. Medicina (Kaunas, Lithuania), 57(4). https://doi.org/10.3390/medicina57040304 
 • Hurtado, M. M., Villena, A., Vega, A., Amor, G., Gómez, C., & Morales, A. J. M. (2020). “I have anxiety, but I have values and preferences” Experiences of users with generalized anxiety disorder: A qualitative study. International Journal of Mental Health Nursing, 29(3), 521–530. https://doi.org/10.1111/inm.12690
 • Pinho, L. G., Lopes, M. J., Correia, T., Sampaio, F., Arco, H. R., Mendes, A., Marques, M. D., & Fonseca, C. (2021). Patient-Centered Care for Patients with Depression or Anxiety Disorder: An Integrative Review. Journal of personalized medicine, 11(8). https://doi.org/10.3390/jpm11080776
 • Vilaggi, B., Provencher, H., Coulombe, S., Meunier, S., Radziszewski, S., Hudon, C., Roberge, P., Provencher, M. D., & Houle, J. (2015). Self-Management Strategies in Recovery From Mood and Anxiety Disorders. Global Qualitative Nursing Research, 2, 1–13. https://doi.org/10.1177/2333393615606092     
 • Amad Pastor, M., Cánovas Tomás, M. Á. & Díaz García, I. (2017). How can the application of the nursing process help to women with anxiety nursing diagnosis? Enfermería Global, 16(2). https://doi.org/10.6018/eglobal.16.2.259881 Velg engelsk tekst 
 • Webster, S. (2012). Patients’ satisfaction with mental health nursing interventions in the management of anxiety: Results of a questionnaire study. Journal of Nursing Education and Practice, 2(2), 52-62. https://doi.org/10.5430/jnep.v2n2p52 

Generelle, therapeuisk relasjon, artikler fra tidsskrifter og bøker

 • Moreno-Poyato, A. R., Montesó-Curto, P., Delgado-Hito, P., Suárez-Pérez, R., Aceña-Domínguez, R., Carreras-Salvador, R., Leyva-Moral, J. M., Lluch-Canut, T. & Roldán-Merino, J. F. (2016). The Therapeutic Relationship in Inpatient Psychiatric Care: A Narrative Review of the Perspective of Nurses and Patients. Archives of Psychiatric Nursing, 30(6), 782-787. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2016.03.001 
  Scanlon, A. (2006). Psychiatric nurses perceptions of the constituents of the therapeutic relationship: a grounded theory study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(3), 319-329 https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2006.00958.x
 • Flere - via søk i CINAHL (EBSCOhost)- Link
 • Gonzalez, M. T. (2020). Relasjonsarbeid, sykepleieprosessens mellommennskelige del. I M. T. Gonzalez (Red.), Psykiske lidelser - faglig forståelse og terapeutisk tilnærming : sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver (s. 56-67). Gyldendal. Oppslag i ORIA . Se hylle i biblioteket  616.890231 Psy, eller søk Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for tilgang e-versjon
 • Drury, L., Ferreira, D. M., Matthew, J. M. & Uebelacker, L. A. (2012). Therapeutic one to one. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere. Link
 • Uebelacker, L. A. (2012). Management of barriers to being therapetic. I J. L. Sheehan, J. M. Matthew, M. H. Hohenhaus & C. Alexandre (Red.), Inpatient psychiatric nursing. Clinical strategies and practical interventions (2. utg., s. 349-361). Springer. https://doi.org/10.1891/9780826135445 E-versjon tilgang via EBSCO for UiA brukere https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=458565&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_375
 •  

Barn og ungdom, psykisk helse

Ungdom - og psykisk helse - tall

Bøker i biblioteket - søk i ORIA

eksempel

Brukermedvirkning - artikkelsøk

Eksempler på søk etter artikler i følgende databaser

Søkeord ...

Brukermedvirkning

 • "Consumer Participation"
 • "patient participation" 
 • "user involvement" 
 • "Decision Making, Shared"
 • "shared decision making"
 • "Nurse-Patient Relations"
 • ...

Kontekst

 • "mental health care"
 • "mental health service*"
 • psychiatric
 • "mental disorder*"
 • "mental health ward*"
 • ...

Eksempler på treff ...

 

 • Klausen, R. K., Blix, B. H., Karlsson, M., Haugsgjerd, S., & Lorem, G. F. (2017). Shared decision making from the service users’ perspective: A narrative study from community mental health centers in northern Norway. Social Work in Mental Health, 15(3), 354–371. https://doi.org/10.1080/15332985.2016.1222981 
 • Jørgensen, K., & Rendtorff, J. D. (2018). Patient participation in mental health care – perspectives of healthcare professionals: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), 490–501. https://doi.org/10.1111/scs.12531
 • Jansen, T., & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388–394. https://doi.org/10.1111/scs.12358
 • Femdal, I., & Knutsen, I. R. (2017). Dependence and resistance in community mental health care-Negotiations of user participation between staff and users. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 24(8), 600–609. https://doi.org/10.1111/jpm.12407 
 • Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H., & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107–113. https://doi.org/10.1177/0020764011423464

Og videre

Chong, W. W., Aslani, P. & Chen, T. F. (2013). Multiple perspectives on shared decision-making and interprofessional collaboration in mental healthcare. Journal of Interprofessional Care, 27(3), 223-230. https://doi.org/10.3109/13561820.2013.767225

Happell, B., Bennetts, W., Platania‐Phung, C. & Tohotoa, J. (2016). Exploring the Scope of Consumer Participation in Mental Health Nursing Education: Perspectives From Nurses and Consumers. Perspectives in Psychiatric Care, 52(3), 169-177. https://doi.org/10.1111/ppc.12113

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Olasoji, M., Plummer, V., Reed, F., Jacob, S., Shaw, L., Shanti, M. & Cross, W. (2018). Views of mental health consumers about being involved in nursing handover on acute inpatient units. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 747-755. https://doi.org/10.1111/inm.12361

Stacey, G., Felton, A., Morgan, A., Stickley, T., Willis, M., Diamond, B., … Dumenya, J. (2016). A critical narrative analysis of shared decision-making in acute inpatient mental health care. Journal of Interprofessional Care, 30(1), 35-41. https://doi.org/10.3109/13561820.2015.1064878

Bee, P., Brooks, H., Fraser, C. & Lovell, K. (2015). Professional perspectives on service user and carer involvement in mental health care planning: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 52(12), 1834-1845. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.008

Campbell, M. & Wilson, C. (2017). Service users’ experiences of participation in clinical psychology training. Journal of Mental Health Training, Education & Practice, 12(6), 337-349. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-03-2017-0018

Cleary, M., Raeburn, T., West, S., Escott, P. & Lopez, V. (2018). Two approaches, one goal: How mental health registered nurses' perceive their role and the role of peer support workers in facilitating consumer decision‐making. International Journal of Mental Health Nursing, 27(4), 1212-1218. https://doi.org/10.1111/inm.12473

Dahlqvist_Jönsson, P., Schön, U. K., Rosenberg, D., Sandlund, M. & Svedberg, P. (2015). Service users' experiences of participation in decision making in mental health services. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(9), 688-697. https://doi.org/10.1111/jpm.12246

Drivenes, K., Haaland, V. Ø., Mesel, T. & Tanum, L. (2019). Practitioners' positive attitudes promote shared decision‐making in mental health care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 25(6), 1041-1049. https://doi.org/10.1111/jep.13275

Fisher, A., Manicavasagar, V., Sharpe, L., Laidsaar-Powell, R. & Juraskova, I. (2018). A qualitative exploration of patient and family views and experiences of treatment decision-making in bipolar II disorder. Journal of Mental Health, 27(1), 66-79. https://doi.org/10.1080/09638237.2016.1276533

Jane O¿Sullivan, M. & Rae, S. (2014). SHARED DECISION MAKING IN PSYCHIATRIC MEDICINES MANAGEMENT. Mental Health Practice, 17(8), 16-22.

Jansen, T. L. & Hanssen, I. (2017). Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), 388-394. https://doi.org/10.1111/scs.12358

John, T. (2017). Setting up recovery clinics and promoting service user involvement. British Journal of Nursing, 26(12), 671-676. https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.12.671

Jørgensen, K., Rendtorff, J. D. & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(4), 1359-1370. https://doi.org/10.1111/scs.12581

Keresi, Z., Carlsson, G. & Lindberg, E. (2019). A caring relationship as a prerequisite for patient participation in a psychiatric care setting: A qualitative study from the nurses' perspective. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 218-225. https://doi.org/10.1177/2057158519866393

Lim, E., Wynaden, D. & Heslop, K. (2017). Recovery-focussed care: How it can be utilized to reduce aggression in the acute mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing, 26(5), 445-460. https://doi.org/10.1111/inm.12378

Martello, M., Doronina, O., Perillo, A., Riccia, P. L. & Lavoie-Tremblay, M. (2018). Nurses' Perceptions of Engaging With Patients to Reduce Restrictive Practices in an Inpatient Psychiatric Unit. Health Care Manager, 37(4), 342-353. https://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000235

McAllister, S., Robert, G., Tsianakas, V. & McCrae, N. (2019). Conceptualising nurse-patient therapeutic engagement on acute mental health wards: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 93, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.02.013

Newman, D., O'Reilly, P., Lee, S. H. & Kennedy, C. (2015). Mental health service users' experiences of mental health care: an integrative literature review. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(3), 171-182. https://doi.org/10.1111/jpm.12202

Olasoji, M., Cross, W., Reed, F., Wang, W., Jacob, S. & Plummer, V. (2019). Mental health nurses' attitudes towards consumer involvement in nursing handover pre and post an educational implementation. International Journal of Mental Health Nursing, 28(5), 1198-1208. https://doi.org/10.1111/inm.12631

Roberts, M. (2010). Service user involvement and the restrictive sense of psychiatric categories: the challenge facing mental health nurses. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 17(4), 289-294. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01508.x

Salyers, M. P., Matthias, M. S., Fukui, S., Holter, M. C., Collins, L., Rose, N., … Torrey, W. C. (2012). A coding system to measure elements of shared decision making during psychiatric visits. Psychiatric Services, 63(8), 779-784. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100496

Vandewalle, J., Malfait, S., Eeckloo, K., Colman, R., Beeckman, D., Verhaeghe, S. & Van Hecke, A. (2018). Patient safety on psychiatric wards: A cross‐sectional, multilevel study of factors influencing nurses' willingness to share power and responsibility with patients. International Journal of Mental Health Nursing, 27(2), 877-890. https://doi.org/10.1111/inm.12376

Tvang

Se også emnet, Skjerming i psykiatrien

Tvang

Søkeord tvang ...

restraint* OR  compulsion* OR force OR coercion* OR Involuntary OR "Non voluntary*" OR confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds"

OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

Søk i CINAHL

 

 

Søk i Svemed+ (ikke oppdatert etter 2019)

Noen treff ...

 • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-4/saadan-opfatter-retspsykiatriske-patienter-baeltefikseringer
 • Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
  "Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"

Demens tvang

... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

 • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
 • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
 • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
 •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
 • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06  
   

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Barn som pårørende, foreldre psykisk lidelser, rus

Barn som pårørende - foreldre med rusmisbruk, psykiske lidelser

 • Hjelmseth, M., & Aune, T. (2018). Uklare rammer gjör det vanskelig å ivareta barn som pårörende. Sykepleien Forskning, 13(e-65521), 1-21. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.65521
 • Drost, L. M., van der Krieke, L., Sytema, S., & Schippers, G. M. (2016). Self-expressed strengths and resources of children of parents with a mental illness: A systematic review. International Journal of Mental Health Nursing, 25(2), 102-115. doi:10.1111/inm.12176
 • Heimdahl K, Karlsson P. Psychosocial interventions for substance-abusing parents and their young children: A scoping review. Addiction Research & Theory. 2016;24(3):236-247. doi:10.3109/16066359.2015.1118064.
 • Yamamoto, R., & Keogh, B. (2018). Children's experiences of living with a parent with mental illness: A systematic review of qualitative studies using thematic analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 25(2), 131-141. doi:10.1111/jpm.12415
 • Rossow, I., Felix, L., Keating, P., & McCambridge, J. (2016). Parental drinking and adverse outcomes in children: A scoping review of cohort studies. Drug & Alcohol Review, 35(4), 397–405. https://doi.org/10.1111/dar.12319
 • Park, S., & Schepp, K. (2015). A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child & Family Studies, 24(5), 1222–1231. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7
 • Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvens (Rapport 2011:4). Folkehelseinstituttet
 • Bröning, S., Kumpfer, K., Kruse, K., Sack, P.-M., Schaunig-Busch, I., Ruths, S., … Thomasius, R. (2012). Selective prevention programs for children from substance-affected families: a comprehensive systematic review. Substance Abuse Treatment, Prevention & Policy, 7, 23. https://doi.org/10.1186/1747-597X-7-23
 • Wallström, R., Persson, R. S., & Salzmann-Erikson, M. (2016). Working With Children in Families With Parental Substance Abuse: Nurses’ Experiences and Complexity in Relationships. Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services, 54(6), 38–44. https://doi.org/10.3928/02793695-20160518-06
 • Tingberg, B., Bredlöv, B., & Ygge, B.-M. (2008). Nurses’ experience in clinical encounters with children experiencing abuse and their parents. Journal Of Clinical Nursing, 17(20), 2718–2724. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02353.x
 • Bøckmann, K., Kjellevold, A. & Sotberg, E. D. (2015). Barn og ungdom som pårørende. I K. Bøckmann, A. Kjellevold & E. D. Sotberg (Red.), Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring (2. utg. utg., s. 255-302). Bergen: Fagbokforlaget. Oppslag i ORIA

Søk i CINAHL

Barn  av psykisk syke foreldre - rusmisbruk: 

Søkeord 

 • "Children of Alcoholics"
 • "Children of Impaired Parents"
 • "Child of Impaired Parents"

Lenker til eksempelsøk

 • Kvalitative studier - barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk Lenke
 • Barn som pårørende til psykisk syke foreldre - MH ("Children of Impaired Parents") AND TI (psychiatric* OR mental OR mentally) . Lenke
 •   "Child* of Alcoholic*" 
 • Barn som pårørende til foreldre med rusmisbruk  MH "Substance Use Disorders+" AND (MH "Children of Impaired Parents" OR "Child* of Alcoholic*" ) Lenke

Søk i Svemed+

Ikke oppdatert etter 2019

 • Artikler fra søk "Child of Impaired Parents" i Svemed+ 

Familien som pårørende

Weimand, B. M., Sällström, C., Hall-Lord, M.-L., & Hedelin, B. (2013). Nurses’ dilemmas concerning support of relatives in mental health care. Nursing Ethics, 20(3), 285-299. doi:10.1177/0969733012462053

Søkeord ...

 • "Professional-Family Relations" 
 • family
 • families
 • caregiver* OR carer OR carers
 • relatives
 • mother
 • father
 • sibling*
 • sister*
 • brother*
 • husband
 • wife
 • spouse*
 • ...

Rusmisbruk. Psykisk helse og rus

Søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Søkeord ...

Søk på ord i tittel ... TI ((drug* OR substance OR opoid* OR herion* OR alcohol*) N2 (misuse* OR abuse* OR user* OR depend* OR "use" OR disorder* OR addic*)) OR TI alcoholism* OR TI "binge drink*"

N# mellom søkeord = nærhetsoperator (proximity) - ersatt # med ønsket antall tillatte ord mellom to søkeord, eksempel:

(drug OR substance*) N3 (addic* OR depend* OR disorder* OR user* OR misuse*)

minst et ord fra hver parentes må forekomme, i nærhet av hverandre, inntil 3 ord kan stå mellom ordene, uavhengig av rekkefølgen

Se også emneord CINAHL 

Rusmisbruk ...

 • Substance Use Disorders
  • Substance Abuse
   • Alcohol-Related Disorders
   • Alcohol Abuse
   • Alcohol Amnestic Disorder
   • Alcoholic Intoxication
   • Alcoholism
   • Wernicke's Encephalopathy
   • Inhalant Abuse
   • Substance Abuse, Intravenous
   • Substance Abuse, Perinatal
  • ​​ Substance Dependence
   • Smoking

Dobbeldiagnose

"Diagnosis, Dual*"

dual diagnosis

Eksempel på treff i CINAHL, ord i tittel, link

Eksempel på treff i SveMed+ ( ikke oppdatert etter 2019)

Tilbakefall

(relaps* OR recurren* OR "secondary prevent*")

Se også ovenfor om Barn som pårørende ...

Smertelindring - smerter - rusavhengige

Søkeord ...

smerte rusmisbruk -ere erfaringer, kunnskaper sykepleiere

pain eller mer begrenset:

  "Pain Management" (Therapy and techniques to mitigate and control pain in patients)

"Pain Measurement" (Scales, questionnaires, tests, and other methods used to assess pain severity and duration in patients to aid in diagnosis and therapy)

 eller begrenset til tittelord: TI pain

"Substance Dependence"

"Substance Abuse*"

"opioid addiction*"

"substance disorder*"

"Substance Use Disorder*"

...

Kan samles i et søk, med bruk av nærhetsoperator, i EBSCOhost, uttrykkt med N# eller W#, se søketeknikker

((opioid OR substance* OR drug*) N3 (abuse* OR addict* OR misuse* OR user* OR disorder* OR problem* OR Dependence*)) 

 

"Clinical Competence"

Attitude*

Competence*

Knowledge

Opinion*

view*

Perception* 

satisfaction*

experience*

"Nursing Knowledge"

"Nurse Attitudes"

"Nursing Staff, Hospital"

Eller søk bredere; nurse* OR nursing

Noen litteraturtips

UpToDate:

Sykepleien.no:

Eksempel på treff i CINAHL:

 • Blay, N., Glover, S., Bothe, J., Lee, S., & Lamont, F. (2012). Substance users’ perspective of pain management in the acute care environment. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 42(2), 289–297. https://doi.org/10.5172/conu.2012.42.2.289
 • Krokmyrdal, K. A., & Andenæs, R. (2015). Nurses’ competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35(6), 789–794. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.022
 • Bohm, K., Lund, R., Nordlander, J. & Vicente, V. (2019). Ambulance nurse's experience to relieve pain in patients with addiction problems in Sweden. International Emergency Nursing, 46https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.06.002  

 • Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses’ Experiences of Patients with Substance-Use Disorder in Pain: A Phenomenological Study. Pain Management Nursing, 16(5), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.03.005

flere

 • Van Cleave, J. H., Booker, S. Q., Powell-Roach, K., Liang, E., & Kawi, J. (2021). A Scoping Review of Nursing’s Contribution to the Management of Patients with Pain and Opioid Misuse. Pain Management Nursing, 22(1), 58–68. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2020.11.007
 • St. Marie, B. (2016). The Experiences of Advanced Practice Nurses Caring for Patients with Substance Use Disorder and Chronic Pain. Pain Management Nursing, 17(5), 311–321. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2016.06.001
 • Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses’ Experiences of Patients with Substance-Use Disorder in Pain: A Phenomenological Study. Pain Management Nursing, 16(5), 701–711. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.03.005
 • Krokmyrdal, K. A., & Andenæs, R. (2015). Nurses’ competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35(6), 789–794. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.022
 • Morgan, B. D. (2014). Nursing Attitudes Toward Patients with Substance Use Disorders in Pain. Pain Management Nursing, 15(1), 165–175. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2012.08.004
 • Finney, L. (2010). Nursing Care for the Patient with Co-Existing Pain and Substance Misuse: Meeting the Patient’s Needs. MEDSURG Nursing, 19(1), 25–53. Tilgang via CINAHL

SveMed+ (Obs ikke oppdatert etter 2019): Eksempel på søk: pain AND (substance OR addiction OR abuse OR abuser)

Natur - frilufsliv- "Grønn omsorg" - Psykiatrisk sykepleie

Søkeord ...

Settes TI foran søkestrengen søkes det på ord i aritkkelen ved søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • TI (green OR outdoor* OR nature OR wilderness OR environment OR natural)
 • TI psychiatric* OR mental OR mentally OR depression OR anixiety. OR "well being" OR wellbeing)
 • exercise OR "physical activity" OR running OR walking OR training OR Hiking OR cycling OR bicycling

ORIA 

Eksempel på søk i ORIA – for norske artikler ev bøker i biblioteket:

Eksempler på artikler fra søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

 • Berman, M. G., Kross, E., Krpan, K. M., Askren, M. K., Burson, A., Deldin, P. J., Kaplan, S., Sherdell, L., Gotlib, I. H., & Jonides, J. (2012). Interacting with nature improves cognition and affect for individuals with depression. Journal of Affective Disorders140(3), 300–305. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.03.012
 • Thompson Coon, J., Boddy, K., Stein, K., Whear, R., Barton, J., & Depledge, M. H. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology45(5), 1761–1772. https://doi.org/10.1021/es102947t
 • Marselle, M. R., Warber, S. L., & Irvine, K. N. (2019). Growing Resilience through Interaction with Nature: Can Group Walks in Nature Buffer the Effects of Stressful Life Events on Mental Health? International Journal of Environmental Research and Public Health16(6). https://doi.org/10.3390/ijerph16060986
 • Meredith, G. R., Rakow, D. A., Eldermire, E. R. B., Madsen, C. G., Shelley, S. P., & Sachs, N. A. (2020). Minimum Time Dose in Nature to Positively Impact the Mental Health of College-Aged Students, and How to Measure It: A Scoping Review. Frontiers in Psychology10, 2942. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02942
 • McEachan, R. R. C., Prady, S. L., Smith, G., Fairley, L., Cabieses, B., Gidlow, C., Wright, J., Dadvand, P., van Gent, D., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2016). The association between green space and depressive symptoms in pregnant women: moderating roles of socioeconomic status and physical activity. Journal of Epidemiology and Community Health70(3), 253–259. https://doi.org/10.1136/jech-2015-205954
 • Grahn, P., Pálsdóttir, A. M., Ottosson, J., & Jonsdottir, I. H. (2017). Longer Nature-Based Rehabilitation May Contribute to a Faster Return to Work in Patients with Reactions to Severe Stress and/or Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health14(11). https://doi.org/10.3390/ijerph14111310

Og videre

 • Swinson, T., Wenborn, J., & Sugarhood, P. (2020). Green walking groups: A mixed-methods review of the mental health outcomes for adults with mental health problems. British Journal of Occupational Therapy83(3), 162–171. https://doi.org/10.1177/0308022619888880
 • Steigen, A. M., Kogstad, R., & Hummelvoll, J. K. (2016). Green Care services in the Nordic countries: an integrative literature review. European Journal of Social Work19(5), 692–715. https://doi.org/10.1080/13691457.2015.1082983
 • Cutcliffe, J. R., & Travale, R. (2016). Unearthing the Theoretical Underpinnings of “Green Care” in Mental Health and Substance Misuse Care: Theoretical Underpinnings and Contemporary Clinical Examples. Issues in Mental Health Nursing37(3), 137–147. https://doi.org/10.3109/01612840.2015.1119220
 • Lahart, I., Darcy, P., Gidlow, C. & Calogiuri, G. (2019). The Effects of Green Exercise on Physical and Mental Wellbeing: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(8). https://doi.org/10.3390/ijerph16081352
 • Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. & Cherrie, J. W. (2019). A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 16(12). https://doi.org/10.3390/ijerph16122081
 • Hubbard, G., Thompson, C. W., Locke, R., Jenkins, D., Munoz, S.-A., Van Woerden, H., Maxwell, M., Yang, Y., & Gorely, T. (2020). Co-production of “nature walks for wellbeing” public health intervention for people with severe mental illness: use of theory and practical know-how. BMC Public Health20(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08518-7
 • Araújo, D., Brymer, E., Brito, H., Withagen, R., & Davids, K. (2019). The empowering variability of affordances of nature: Why do exercisers feel better after performing the same exercise in natural environments than in indoor environments? Psychology of Sport & Exercise42, 138–145. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.020
 • Barton J, Griffin M, Pretty J, Barton, J., Griffin, M., & Pretty, J. (2012). Exercise-, nature- and socially interactive-based initiatives improve mood and self-esteem in the clinical population. Perspectives in Public Health132(2), 89–96. https://doi.org/10.1177%2F1757913910393862
 • Pryor A, Townsend M, Maller C, Field K, Pryor, A., Townsend, M., Maller, C., & Field, K. (2006). Health and well-being naturally: “contact with nature” in health promotion for targeted individuals, communities and populations. Health Promotion Journal of Australia17(2), 114–123. https://doi.org/10.1071/HE06114
 • Maier, J., & Jette, S. (2016). Promoting Nature-Based Activity for People With Mental Illness Through the US “Exercise Is Medicine” Initiative. [Fagartikkel] American Journal of Public Health106(5), 796–799. https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303047 Fulltekst tilgang via CINAHL http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=114349478&site=ehost-live
 • Barton, J. & Pretty, J. (2010). What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Environmental Science & Technology, 44(10), 3947-3955. https://doi.org/10.1021/es903183
 • Spesifikke lidelser … eksempel Jepsen Trangsrud, L. K., Borg, M., Bratland-Sanda, S. & Klevan, T. (2020). Embodying Experiences with Nature in Everyday Life Recovery for Persons with Eating Disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2784. https://doi.org/10.3390/ijerph17082784

Helsefremmende sykepleie

"Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom". Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (Norsk), punkt 2.1 -  hentet fra http://yrkesetikk.nsf.no/nsfs-etiske-retningslinjer/retningslinjene

Flere titler

 • Gammersvik, Å. (2018). Helsefremmende arbeid i sykepleie. I Å. Gammersvik & T. B. Larsen (Red.), Helsefremmende sykepleie : i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Søk i ORIA
 • André, B. (2017). Omsorg i sykepleien med en helsefremmende tilnærming. Klinisk Sygepleje, 31(1), 60-72. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2017-01-06
 • Kok, G. & de Vries, N. K. (2015, 2015/01/01/). Health Education and Health Promotion. I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd. utg., s. 620-627). Oxford: Elsevier. Hentet fra http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920555
 • Mjøsund, N. H. (2020). Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus. Sykepleien Forskning, (80478), e-80478. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.80478
 • Nordhelle, G. (2010). Motivasjon – hva driver mennesker til handling? I T.-J. Ekeland, O. Iversen, G. Nordhelle & A. Ohnstad (Red.), Psykologi for sosial- og helsefagene (s. 49-76). Cappelen Damm. Oppslag ORIA

Selvmord

Bøker

Artikler

Sykpeleien.no 

flere databaser/nettsteder nedenfor

Søkeord

 • Suicide
 • "Suicide, Attempted"
 • "Suicidal Ideation"
 • suicid*
 • ...
 • prevent* OR control*
 • kvalitative studier, noen ord: qualitative OR phenomenolog* OR interview* OR experience* OR themes OR thematic  OR ...

 

Eksempler på artikler

 • Haugen, N. C. K. B. & Nortvedt, L. (2023). Sykepleieres erfaringer i arbeid med selvmordsnære pasienter. Sykepleien Forskning, (91895), e-91895. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2023.91895 
  Clua-García, R., Casanova-Garrigós, G. & Moreno-Poyato, A. R. Suicide care from the nursing perspective: A meta-synthesis of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jan.14789 
 • Dabkowski, E., & Porter, J. E. (2021). An exploration into suicide prevention initiatives for mental health nurses: A systematic literature review. International Journal of Mental Health Nursing, 30(3), 610–623. https://doi.org/10.1111/inm.12872
 • Matel-Anderson, D. M., & Bekhet, A. K. (2016). Resilience in Adolescents Who Survived a Suicide Attempt from the Perspective of Registered Nurses in Inpatient Psychiatric Facilities. Issues in Mental Health Nursing, 37(11), 839–846. https://doi.org/10.1080/01612840.2016.1193578
 • Manister, N. N., Murray, S., Burke, J. M., Finegan, M., & McKiernan, M. E. (2017). Effectiveness of Nursing Education to Prevent Inpatient Suicide. Journal of Continuing Education in Nursing, 48(9), 413–419. https://doi.org/10.3928/00220124-20170816-07

Etterlatte/Pårørende søkeord ...

pårørende
etterlatte
relatives
family
parent*
mother*
father*
"next of kin*"
"loved one"

suicide Losing
loss
Death
dying

Kvalitative studier:

experience*
qualiative
interview*
phenomenolog*
thematic
themes

Sorg ...

sorg
grief
bereavement
bereaved
mourning
håp
hope
hopelessness

cope
coping
adapt*

krise
crisis 

Se også