Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Oppslagsverk, retningslinjer og prosedyrer- gode startsteder for søk

I de kunnskapsbaserte oppslagsverkene  finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning

Retningslinjer også kalt for veiledere, prosedyrer, handlingsprorammer, terapianbefalinger, guidelines og protcols på engelsk. En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner, for eksempel Helsedirektoratet

Bøker

Søk i ORIA etter bøker, studentoppgaver, artikler

Tips - ta en hyllevandring i biblioteket

Fag - og forskningsartikler publisert i Sykepleien og Sykepleien forskning (Demens)

Finn fag- og forskningsartikler via Søk i Svemed+ om demens...

SveMed+ Finn referanser til artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrift. Merk at databasen ikke er oppdatert etter 2019

Søk (Dementia limit Peer Review)

Finn forskningsartikler via søk i CINAHL (EBSCOhost)

Flere boktips - demens og alderspsykiatri

Hjemmeboende/Hjemmetjenester

Artikkelsøk

Fra søk i CINAHL

Fra søk i SveMed+  (merk at SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019)

(exp:"Home Care Services" OR exp:"Home Health Nursing" OR exp:"Community Health Nursing" OR exp:"Independent Living" OR exp:"Community Health Services") AND exp:"dementia"

Tretteteig, Thorsen og Mork Rokstad (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse 23(4) Lenke

Se også Aktiviteter og miljøterapi til personer med demens

Tvang

Søkeord tvang ...

restraint; compulsion; force; coercion; Involuntary; "Non voluntary*"; confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds" OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*)) OR restraint* OR compulsion OR force OR coercion OR Involuntary

Søk i CINAHL -eksempler
Søk i Svemed+ (ikke oppdatert etter 2019) - eksempler

Noen treff ...

  • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K., & Fildberg, F. A. (2019). Sådan opfatter retspsykiatriske patienter baeltefikseringer. Sygeplejersken Fag & Forskning, 119(4), 36-47. https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2019-4/saadan-opfatter-retspsykiatriske-patienter-baeltefikseringer
  • Husum, T. L., Hem, M. H. & Pedersen, R. (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15(2-03), 98-111. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02
    "Denne artikkelen presenterer en analyse av svarene som ble gitt på et åpent spørsmål om hva helsepersonell erfarte som etisk utfordrende i arbeidet relatert til bruk av tvang. Totalt 439 ansatte med ulik yrkesbakgrunn beskrev en eller flere etiske utfordringer"

Demens tvang... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

  • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
  • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
  • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
  •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
  • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06