Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Lenker til databaser og søkehjelp. Tips til søkeord og litteratur emner. Tips oppgaveskriving og EndNote

Demens

Kunnskapsbaserte oppslagsverk

I de kunnskapsbaserte oppslagsverkene  finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning

Retningslinjer og prosedyrerer

Retningslinjer også kalt for veiledere, prosedyrer, handlingsprorammer, terapianbefalinger, guidelines og protcols på engelsk. En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner, for eksempel Helsedirektoratet

Søk i ORIA etter bøker, studentoppgaver, artikler

Tips - ta en hyllevandring i biblioteket

Eksempel på søk Idunn.no, demens* limit forskningsartikler. Link

Person sentrert omsorg:

 

Eksempel søkeord CINAHL & MEDLINE:

("patient centered care" OR "person centered care") - eller bredere: ("person centred" OR "patient centred")

AND  (dementia OR alzheim*)

AND "nursing home*"

Eksempel artikler:

 • Boumans, J., van Boekel, L., Kools, N., Scheffelaar, A., Baan, C., & Luijkx, K. (2021). How staff characteristics influence residential care facility staff’s attitude toward person-centered care and informal care. BMC Nursing, 20(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00743-8
 • Fazio, S., Zimmerman, S., Doyle, P. J., Shubeck, E., Carpenter, M., Coram, P., Klinger, J. H., Jackson, L., Pace, D., Kallmyer, B., & Pike, J. (2020). What Is Really Needed to Provide Effective, Person-Centered Care for Behavioral Expressions of Dementia? Guidance from The Alzheimer’s Association Dementia Care Provider Roundtable. Journal of the American Medical Directors Association, 21(11), 1582. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.05.017
 • Vassbø, T. K., Kirkevold, M., Edvardsson, D., Sjögren, K., Lood, Q., & Bergland, Å. (2019). The meaning of working in a person-centred way in nursing homes: a phenomenological-hermeneutical study. BMC Nursing, 18(1), 45. https://doi.org/10.1186/s12912-019-0372-9 
 • Kong, E., Kim, H., & Kim, H. (2022). Nursing home staff’s perceptions of barriers and needs in implementing person‐centred care for people living with dementia: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 31(13/14), 1896–1906. https://doi.org/10.1111/jocn.15729
 • Røen, I., Bergh, S., Kirkevold, Ø., Selbæk, G., Engedal, K., & Testad, I. (2018). Person-centered care in Norwegian nursing homes and its relation to organizational factors and staff characteristics: a cross-sectional survey. International Psychogeriatrics, 30(9), 1279–1290. https://doi.org/10.1017/S1041610217002708
 • Rokstad, A. M. M., Røsvik, J., Kirkevold, Ø., Selbaek, G., Saltyte Benth, J., & Engedal, K. (2013). The Effect of Person-Centred Dementia Care to Prevent Agitation and Other Neuropsychiatric Symptoms and Enhance Quality of Life in Nursing Home Patients: A 10-Month Randomized Controlled Trial. Dementia & Geriatric Cognitive Disorders, 36(5/6), 340–353. https://doi.org/10.1159/000354366

Eksempel på søk i ORIA,

finn bøker og artikler. Avgrens til ønsket dokumenttype med valg til høyre i trefflisten. Her søkt på norsk:

Søkeord tvang ...

restraint* OR  compulsion* OR force OR coercion* OR Involuntary OR "Non voluntary*" OR confinement* OR seclusion* OR Containment* OR holding* OR "holds"

OR 
(restrictive W2 (rule* OR practice* OR intervent*))

Søk i CINAHL

 

Søk i Svemed+ 

 

Demens tvang, noen artikler:

... søk ev med søkord for tvang og kontekst demens

 • Jacobsen, F. F., Mekki, T. E., Førland, O., Folkestad, B., Kirkevold, Ø., Skår, R., Tveit, E. M., & Øye, C. (2017). A mixed method study of an education intervention to reduce use of restraint and implement person-centered dementia care in nursing homes. BMC Nursing, 16, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-017-0244-0 
 • Testad, I., Mekki, T. E., Førland, O., Øye, C., Tveit, E. M., Jacobsen, F., & Kirkevold, Ø. (2016). Modeling and evaluating evidence-based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)--training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(1), 24–32. https://doi.org/10.1002/gps.4285 
 • Lejman, E., Westerbotn, M., Pöder, U., & Wadensten, B. (2013). The ethics of coercive treatment of people with dementia. Nursing Ethics, 20(3), 248–262. https://doi.org/10.1177/0969733012463721 
 •   Garden, M.-H., & Hauge, S. (2012). Kampen for pasientens beste — sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang over for personer med demens. Vård i Norden, 32(4), 18–22. https://doi.org/10.1177/010740831203200405 
 • Rognstad, M.-K. & Nåden, D. (2011). Utfordringer og kompetanse i demensomsorgen – Pleieres perspektiv. Nordisk sygeplejeforskning, 1(2), 143-155.  http://www.idunn.no/nsf/2011/02/art06  

Se også emnesiden Smerter, se avsnittet om demens

UpToDate

 • Management of neuropsychiatric symptoms of dementia. UpToDate

 • Care of patients with advanced dementia. UpToDate

CINAHL (EBSCOhost)

 • ord i tittel, smerter og demens, limit peer revieiw, abstract, norsk, dansk, svensk, engelsk, 2012- Link til treff

ORIA limit artikler/Fra fagfellevurderte (norske, engelske)

Lervåg, E. M. B., Vasanthavasan, S. & Helberget, L. K. (2023). Sykepleierens rolle i forebygging av underernæring hos hjemmeboende eldre mennesker med demens: et litteraturreview. Klinisk Sygepleje, 37(2), 114-122. https://doi.org/10.18261/ks.37.2.5 

Demens - Hjemmeboende/Hjemmetjenester

Artikkelsøk

Fra søk Idunn.no (alzheim* OR demens* OR dementia) AND (hjemme* OR distrikt  OR heime*) Limit forskningsartikler). link til treff

Fra søk i CINAHL

Fra søk i SveMed+  (merk at SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019)

(exp:"Home Care Services" OR exp:"Home Health Nursing" OR exp:"Community Health Nursing" OR exp:"Independent Living" OR exp:"Community Health Services") AND exp:"dementia"

Flere artikler

 • Lervåg, E. M. B., Vasanthavasan, S. & Helberget, L. K. (2023). Sykepleierens rolle i forebygging av underernæring hos hjemmeboende eldre mennesker med demens: et litteraturreview. Klinisk Sygepleje, 37(2), 114-122. https://doi.org/10.18261/ks.37.2.5 
  Tretteteig, Thorsen og Mork Rokstad (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse 23(4) Lenke
 • Aasgaard, H. S., Disch, P. G., Fagerström, L. & Landmark, B. T. (2014). Pårørende til aleneboende personer med demens - Erfaringer fra samarbeid med hjemmetjenesten etter ny organisering. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 114-128. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-04