Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Offentlig dokumenter og retningslinjer

Bøker

Søk i ORIA etter bøker, studentoppgaver, artikler

Tips - ta en hyllevandring i biblioteket

Oppslagsverk - gode startsteder for søk

I de kunnskapsbaserte oppslagsverkene  finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning

Retningslinjer og prosedyrer

Retningslinjer også kalt for veiledere, prosedyrer, handlingsprorammer, terapianbefalinger, guidelines og protcols på engelsk. En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner, for eksempel Helsedirektoratet

Systematiske oversikter

Systematiske oversikter oppsummerer forskning. Aktuelle databaser/nettsteder for søk:

 • Cochrane library
 • Joanna Briggs Institute
 • Nasjonale sentre som Folkehelseinstituttet
 • Oversikter kan også finnes via søk i CINAHL og MEDLINE - avgrens søket til oversikter

Noen treff fra søk...

Cochrane

CINAHL

 • Aarskog, N. K., Hunskår, I. & Bruvik, F. (2019). Animal-Assisted Interventions With Dogs and Robotic Animals for Residents With Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 37(2), 77-93. https://doi.org/10.1080/02703181.2019.1613466
 • Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S. & Meijers, J. M. M. (2019). Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011
 • Brett, L., Traynor, V. & Stapley, P. (2016). Effects of Physical Exercise on Health and Well-Being of Individuals Living With a Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Journal of the American Medical Directors Association, 17(2), 104-116. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.08.016
 • Burns, M. & McIlfatrick, S. (2015). Palliative care in dementia: literature review of nurses' knowledge and attitudes towards pain assessment. International Journal of Palliative Nursing, 21(8), 400-407. https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.8.400
 • Digby, R., Lee, S. & Williams, A. (2017). The experience of people with dementia and nurses in hospital: an integrative review. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 26(9-10), 1152-1171. https://doi.org/10.1111/jocn.13429
 • Dillane, I. & Doody, O. (2019). Nursing people with intellectual disability and dementia experiencing pain: An integrative review. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 28(13/14), 2472-2485. https://doi.org/10.1111/jocn.14834
 • Faraday, J., Salis, C. & Barrett, A. (2019). Equipping Nurses and Care Staff to Manage Mealtime Difficulties in People With Dementia: A Systematic Scoping Review of Training Needs and Interventions. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(2), 717-742. https://doi.org/10.1044/2018_AJSLP-18-0062
 • Hennings, J. & Froggatt, K. (2019). The experiences of family caregivers of people with advanced dementia living in nursing homes, with a specific focus on spouses: A narrative literature review. Dementia (14713012), 18(1), 303-322. https://doi.org/10.1177/1471301216671418
 • Hoffmann, F., Strautmann, A. & Allers, K. (2019). Hospitalization at the end of life among nursing home residents with dementia: a systematic review. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0462-1
 • Holst, A. & Skär, L. (2017). Formal caregivers' experiences of aggressive behaviour in older people living with dementia in nursing homes: A systematic review. International Journal of Older People Nursing, 12(4),https://doi.org/10.1111/opn.12158
 • Jutkowitz, E., Brasure, M., Fuchs, E., Shippee, T., Kane, R. A., Fink, H. A., … Kane, R. L. (2016). Care-Delivery Interventions to Manage Agitation and Aggression in Dementia Nursing Home and Assisted Living Residents: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of the American Geriatrics Society, 64(3), 477-488. https://doi.org/10.1111/jgs.13936
 • Lapeyre-Mestre, M. (2016). A Review of Adverse Outcomes Associated with Psychoactive Drug Use in Nursing Home Residents with Dementia. Drugs and Aging, 33(12), 865-888. https://doi.org/10.1007/s40266-016-0414-x
 • Learner, N. A. & Williams, J. M. (2016). Can physical activity be used to maintain cognitive function in nursing home residents with dementia? A literature review. Physical Therapy Reviews, 21(3-6), 184-191. https://doi.org/10.1080/10833196.2016.1266138
 • Lee, M., Ryoo, J. H., Campbell, C., Hollen, P. J. & Williams, I. C. (2019). Exploring the challenges of medical/nursing tasks in home care experienced by caregivers of older adults with dementia: An integrative review. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 28(23/24), 4177-4189. https://doi.org/10.1111/jocn.15007
 • Lin, G. (2015). Nursing Interventions in Managing Wandering Behavior in Patients With Dementia: A Literature Review. Archives of Psychiatric Nursing, 29(6), 454-457. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2015.06.003
 • Machiels, M., Metzelthin, S. F., Hamers, J. P. H. & Zwakhalen, S. M. G. (2017). Interventions to improve communication between people with dementia and nursing staff during daily nursing care: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 66, 37-46. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.11.017
 • Moonga, J. & Likupe, G. (2016). A systematic literature review on nurses' and health care support workers' experiences of caring for people with dementia on orthopaedic wards. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 25(13-14), 1789-1804. https://doi.org/10.1111/jocn.13158
 • Müller, C., Lautenschläger, S., Meyer, G. & Stephan, A. (2017). Interventions to support people with dementia and their caregivers during the transition from home care to nursing home care: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 71, 139-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.03.013
 • Roelofs, T. S. M., Luijkx, K. G. & Embregts, P. J. C. M. (2015). Intimacy and sexuality of nursing home residents with dementia: a systematic review. International Psychogeriatrics, 27(3), 367-384. https://doi.org/10.1017/S1041610214002373
 • Sun, J. & Fleming, R. (2018). Characteristics of the built environment for people with dementia in East and Southeast Asian nursing homes: a scoping review. International Psychogeriatrics, 30(4), 469-480. https://doi.org/10.1017/S1041610217002241
 • Wang, G., Albayrak, A. & van der Cammen, T. J. M. (2019). A systematic review of non-pharmacological interventions for BPSD in nursing home residents with dementia: from a perspective of ergonomics. International Psychogeriatrics, 31(8), 1137-1149. https://doi.org/10.1017/S1041610218001679
 • Ward, L., Gwinner, K. & Gilbert, J. (2019). Quality nursing care in dementia specific care units: A scoping review. Dementia (14713012), 18(6), 2140-2157. https://doi.org/10.1177/1471301217743815
 • Wilson, C. B., Arendt, L., Nguyen, M., Scott, T. L., Neville, C. C. & Pachana, N. A. (2019). Nonpharmacological Interventions for Anxiety and Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Gerontologist, 59(6), e731-e742. https://doi.org/10.1093/geront/gnz020

MEDLINE

 • Brown Wilson, C., Arendt, L., Nguyen, M., Scott, T. L., Neville, C. C., & Pachana, N. A. (2019). Nonpharmacological Interventions for Anxiety and Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. The Gerontologist, 59(6), e731–e742. https://doi.org/10.1093/geront/gnz020
 • Yorozuya, K., Kubo, Y., Tomiyama, N., Yamane, S., & Hanaoka, H. (2019). A Systematic Review of Multimodal Non-Pharmacological Interventions for Cognitive Function in Older People with Dementia in Nursing Homes. Dementia And Geriatric Cognitive Disorders, 1–16. https://doi.org/10.1159/000503445
 • Jutkowitz, E., Brasure, M., Fuchs, E., Shippee, T., Kane, R. A., Fink, H. A., … Kane, R. L. (2016). Care-Delivery Interventions to Manage Agitation and Aggression in Dementia Nursing Home and Assisted Living Residents: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal Of The American Geriatrics Society, 64(3), 477–488. https://doi.org/10.1111/jgs.13936
 • Abraha, I., Rimland, J. M., Trotta, F. M., Dell’Aquila, G., Cruz-Jentoft, A., Petrovic, M., … Cherubini, A. (2017). Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series. BMJ Open, 7(3), e012759. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012759

Lenke til søk CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Fag - og forskningsartikler publisert i Sykepleien og Sykepleien forskning

Finn forskningsartikler via søk i CINAHL (EBSCOhost)

Gis ikke tilgang til tekst direkte i basen, følg lenke til fullekst, eller bruk ORIA knappen. 

Søk selv i CINAHL

Nedenfor finner du lenker til eksempler på søk i basen om demens og miljøbehandling og aktiviteter

Flere boktips - demens og alderspsykiatri

Hjemmeboende/Hjemmetjenester

Artikkelsøk

Fra søk i CINAHL

Fra søk i Svemed+ 

(exp:"Home Care Services" OR exp:"Home Health Nursing" OR exp:"Community Health Nursing" OR exp:"Independent Living" OR exp:"Community Health Services") AND exp:"dementia"

Tretteteig, Thorsen og Mork Rokstad (2019)Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse 23(4) Lenke

Se også Aktiviteter og miljøterapi til personer med demens