Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Søk etter bøker i ORIA

Aktuelle bøker

 

Artikler

Skovdahl, K., Blindheim, K. & Alnes, R. E. (2015). Forebyggende hjemmebesøk til eldre – erfaringer og utfordringer. Tidsskrift for omsorgsforskning, 1(1), 62-71. https://doi.org/10.18261/ISSN2387-5984-2015-01-11 
 

Finn forskningsartikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrift - Søk i SveMed+ NB SveMed+ er ikke oppdatert etter 2019

Søkeord ...hjemmesykepleie, hjemmeboende

Eksempel på en samlet søkestreng hjemmesykepleie, hjemmebaserte tjenester:

"community health" OR "community care" OR "home health" OR "primary health" OR "home-care" OR "home care" OR "district* nurs*" OR "Nurses, Community Health" OR "home nurs*" OR "primary care" OR "primary nurs*" OR "home based" OR "home based" OR homebased OR homecare* OR homehealth*

Alternativt, samles til (der W2 = nærhetsoperator som brukes i EBSCOhost- se søketeknikker

(home OR district* OR community) W2 (nurs* OR health* OR care)

Eller søke med ord i tittel kun (mer avgrenset søk), eksempel: TI (home OR homecare OR homebased OR homehealth OR community OR district* OR municipal* OR "primary health*") Du vil få støy(/irrelvante treff på feks nursing home... men om det ikke er alfor mange treff, vil det jo være fort å se og luke ut manuelt i trefflisten

Hjemmesykepleie- Kommunehelsetjeneste

CINAHL subject headings

 • Community Health Nursing

 • Community Mental Health Nursing

 • Home Nursing, Professional

 • Home Health Care

MeSH Medical subject headings (Medline)

 • Home Health Nursing

 • Community Health Services

 • Nurses, Community Health

 • Svensk: Omvårdnad i hemmet

Tekstord (tittel- abstract)

 • "community health"

 • "district* nurs*" 

 • "home care"

 • "home health"

 • "home nursing"

 • "Home Healthcare"

 • Homebased

 • Home-based

 • +++

Hjemmesykepleiere

MeSH

Nurses, Community Health

Cinahl subject headings

Community Health Nursing

Tekstord

 • Community Health Nurse(s)

 • district nurs*

 •  

Hjemmeboende

Cinahl subject headings

 • Assisted Living

 • Community Living

MeSH

 • Independent Living

 • Svensk: Självständigt boende

Tekstord

 • "living alone"

 • "living independ*"

 • “Community Dwelling*”

 • Homebound

 • ++

 

Hjemmeboende med demens

Artikkelsøk

Fra søk Idunn.no (alzheim* OR demens* OR dementia) AND (hjemme* OR distrikt  OR heime*) Limit forskningsartikler). link til treff

Fra søk i CINAHL

Fra søk i SveMed+  (merk at SveMed+ ikke er oppdatert etter 2019)

(exp:"Home Care Services" OR exp:"Home Health Nursing" OR exp:"Community Health Nursing" OR exp:"Independent Living" OR exp:"Community Health Services") AND exp:"dementia"

Flere artikler

 • Lervåg, E. M. B., Vasanthavasan, S. & Helberget, L. K. (2023). Sykepleierens rolle i forebygging av underernæring hos hjemmeboende eldre mennesker med demens: et litteraturreview. Klinisk Sygepleje, 37(2), 114-122. https://doi.org/10.18261/ks.37.2.5 
  Tretteteig, Thorsen og Mork Rokstad (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse 23(4) Lenke
 • Aasgaard, H. S., Disch, P. G., Fagerström, L. & Landmark, B. T. (2014). Pårørende til aleneboende personer med demens - Erfaringer fra samarbeid med hjemmetjenesten etter ny organisering. Nordisk sygeplejeforskning, 4(2), 114-128. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-04

Lindrende omsorg - Kreft - hjemmesykepleie

Se også bøker - tips på emnesiden Hjemmesykepleie

Eksempler på artikler

 • Lersveen Gunhild, L. & Devik Siri, A. Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05

 • Aamold, K., Grov, K. & Rostad Hanne, M. Hjemmesykepleieres erfaringer når kreftpasienter ønsker å dø hjemme. Klinisk Sygepleje, 34(1), 3-15. https://doi.org/10.18261/issn.1903-2285-2020-01-02 
  Røgenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen. Klinisk Sygepleje, 27(1), 64-76. Hentet fra Idunn.no 

 • Drageset, I. (2009). Forholdet mellom avhengighet og autonomi i hjemmesykepleien. Klinisk Sygepleje, 23(2), 15-23. Hentet fra Idunn.no
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B. Ø. & Wilde-Larsson, B. (2021). Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(1), 1-19. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-01-05 
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2019). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Molnes, S. I. (2014). Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter.  Nordisk sygeplejeforskning 4
  (2), 142-155. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-02-06 
 • Sønning, H. E. & Fossum, M. (2020). "Jeg gråter noen tårer hver dag". En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livvsituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 16(1), 16. https://doi.org/10.7557/14.4319 
 • Lersveen, G. L. & Devik, S. A. (2021). Opplevelse av trygghet i hjemmebasert palliativ omsorg: pasienters og pårørendes perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2021-03-05 

 

Søkeord ...

 • hjemmesykepleie - se emnet hjemmesykepleie - feks "home care" OR homebased OR "home based" OR "home health*" OR "home nurs'" OR "district* nurs*" OR "Community Health*"
 • palliativ*
 • terminal*
 • "end of life" OR "last day*" OR death OR dying
 • cancer OR neoplasm*
 • dignit*
 • hope*
 • uncertain*
 • stress
 • anxity
 • cope OR coping OR adapt* 
 • experience* OR attitude* OR perception* OR satisfact* OR opinion* OR view* OR belie* OR perspective*
 • qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR thematic OR themes
 • Pårørende: caregiver* OR "care giver*" OR famil* OR relatives OR "next of kin*" OR spous* OR ...

ORIA - avansert søk, filtert på artikler

Link til søk

 

SveMed+ (merk at databasen ikke er oppdatert etter 2019)

Eksempeler på søk- og lenker til treff

Noen treff

Søk i CINAHL (EBSCOhost)

Eksempel 

 • TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI  (palliative OR terminal* OR "end of life")) - lenke til søk 
 • (TI ((home OR homebased OR home-based OR district*) NOT "nursing home*" ) AND TI cancer) NOT "nursing home"  Lenke til søk

TI foran søkeord = ordene må stå i artikkelens tittel

Noen treff ...

 • Söderman, A., Werkander Harstäde, C., Östlund, U., & Blomberg, K. (2021). Community nurses’ experiences of the Swedish Dignity Care Intervention for older persons with palliative care needs – A qualitative feasibility study in municipal home health care. International Journal of Older People Nursing, 16(4), 1–12. https://doi.org/10.1111/opn.12372
 • Staats, K., Grov, E. K., Husebø, B. S., & Tranvåg, O. (2021). Dignity of older home-dwelling women nearing end-of-life: Informal caregivers’ perception. Nursing Ethics, 28(3), 444–456. https://doi.org/10.1177/0969733020956372
 • Devik, S. A., Enmarker, I., & Hellzen, O. (2020). Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194–205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218
 • Midlöv, E. M., & Lindberg, T. (2020). District nurses’ experiences of providing palliative care in the home: An interview study. Nordic Journal of Nursing Research, 40(1), 15–24. https://doi.org/10.1177/2057158519857002
 • Becqué, Y. N., Rietjens, J. A. C., van Driel, A. G., van der Heide, A. & Witkamp, E. (2019). Nursing interventions to support family caregivers in end-of-life care at home: A systematic narrative review. International Journal of Nursing Studies, 97, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.04.011
 • Alvariza, A., Mjörnberg, M., & Goliath, I. (2020). Palliative care nurses’ strategies when working in private homes—A photo‐elicitation study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 29(1/2), 139–151. https://doi.org/10.1111/jocn.15072
 • Bolt, S. R., van der Steen, J. T., Schols, J. M. G. A., Zwakhalen, S. M. G., Pieters, S. & Meijers, J. M. M. (2019). Nursing staff needs in providing palliative care for people with dementia at home or in long-term care facilities: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 96, 143-152. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.011
 • Danielsen, B. V., Sand, A. M., Rosland, J. H. & Førland, O. (2018). Experiences and challenges of home care nurses and general practitioners in home-based palliative care – a qualitative study. BMC Palliative Care, 17(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0350-0
 • Devik, S. A., Enmarker, I. & Hellzen, O. (2020). Nurses' experiences of compassion when giving palliative care at home. Nursing Ethics, 27(1), 194-205. https://doi.org/10.1177/0969733019839218 
 • Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2010). 'Moving swiftly on.' Psychological support provided by district nurses to patients with palliative care needs. Cancer Nursing, 33(5), 390-397. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d55f9b
 • Hemberg, J. & Bergdahl, E. (2019). Cocreation as a Caring Phenomenon: Nurses' Experiences in Palliative Home Care. Holistic Nursing Practice, 33(5), 273-284. https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000342
 • Holmdahl, S., Sävenstedt, S. & Imoni, R. (2014). Parenteral nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1111/scs.12038
 • Hunstad, I. & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in Norway: a qualitative study of spouses' experiences. International Journal of Palliative Nursing, 17(8), 398-404. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=104688935&site=ehost-live  
 • Karlsson, M., Karlsson, C., Barbosa da Silva, A., Berggren, I. & Söderlund, M. (2013). Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(4), 831-838. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01087.x
 • LeeAi, C. & Abdullah, A. (2017). Community Palliative Care Nurses' Challenges and Coping Strategies on Delivering Home-Based Pediatric Palliative Care: A Qualitative Study. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 34(2), 125-131. https://doi.org/10.1177/1049909115607296
 • Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015
 • Linderholm, M. & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181af4f61
 • Mousing, C. A., Timm, H., Lomborg, K. & Kirkevold, M. (2018). Barriers to palliative care in people with chronic obstructive pulmonary disease in home care: A qualitative study of the perspective of professional caregivers. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(3-4), 650-660. https://doi.org/10.1111/jocn.13973
 • McWilliam, C. L., Ward-Griffin, C., Oudshoorn, A. & Krestick, E. (2008). Living While Dying/Dying While Living. Older Clients' Sociocultural Experience of Home-Based Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 10(6), 338-349. https://doi.org/10.1097/01.NJH.0000319190.93906.7d
 • Offen, J. (2015). The role of UK district nurses in providing care for adult patients with a terminal diagnosis: a meta-ethnography. International Journal of Palliative Nursing, 21(3), 134-141. https://doi.org/10.12968/ijpn.2015.21.3.134 
 • Rabbetts, L., Harrington, A. & Breaden, K. (2020). Nurses' experience of providing home‐based palliative care in the country setting: An integrated literature review. International Journal of Nursing Practice (John Wiley & Sons, Inc.), 26(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1111/ijn.12773
 • Reid, F. (2013). Grief and the experiences of nurses providing palliative care to children and young people at home. Nursing Children and Young People, 25(9), 31-36. https://doi.org/10.7748/ncyp2013.11.25.9.31.e366
 • Rogenes, G. K., Moen, A. & Grov, E. K. (2013). Home care nurses' perspectives of factors of importance for their ability to care for patients requiring palliative care at home. Klinisk Sygepleje, 27(1), 65-76. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=108002690&site=ehost-live  
 • Rydé, K. & Hjelm, K. (2016). How to support patients who are crying in palliative home care: an interview study from the nurses' perspective. Primary Health Care Research & Development (Cambridge University Press / UK), 17(5), 479-488. https://doi.org/10.1017/S1463423616000037
 • Schou‐Andersen, M., Ullersted, M. P., Jensen, A. B. & Neergaard, M. A. (2016). Factors associated with preference for dying at home among terminally ill patients with cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(3), 466-476. https://doi.org/10.1111/scs.12265
 • Svensson, G. (2018). Patient perceptions of specialised hospital-based palliative home care: a qualitative study using a phenomenographical approach. International Journal of Palliative Nursing, 24(1), 22-32. https://doi.org/10.12968/ijpn.2018.24.1.22
 • Walshe, C. & Luker, K. A. (2010). District nurses’ role in palliative care provision: A realist review. International Journal of Nursing Studies, 47(9), 1167-1183. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.04.006

Og videre kreft i tittelen ...

Appleyard, S. E. & Clarke, C. (2018). An interpretative phenomenological analysis of the experiences of older people self-managing cancer pain at home. Journal of Psychosocial Oncology, 36(3), 333-349. https://doi.org/10.1080/07347332.2017.1417949

Dunne, K., Sullivan, K. & Kernohan, G. (2005). Palliative care for patients with cancer: district nurses' experiences. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 50(4), 372-380. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03402.x 

Griffiths, J., Ewing, G. & Rogers, M. (2013). Early support visits by district nurses to cancer patients at home: A multi-perspective qualitative study. Palliative Medicine, 27(4), 349-357. https://doi.org/10.1177/0269216312451949

Heydari, H., Hojjat-Assari, S., Almasian, M. & Pirjani, P. (2019). Exploring health care providers' perceptions about home-based palliative care in terminally ill cancer patients. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0452-3

Lima Ribeiro, A., Leite de Almeida, C. S., de Oliveira Reticena, K., Guimarães Maia, M. R. & Aparecida Sales, C. (2014). Nursing in the home palliative care: the view of a family member of a patient with cancer. Rev Rene, 15(3), 499-507. https://doi.org/10.15253/2175-6783.2014000300015

Luker, K., Cooke, M., Dunn, L., Lloyd-Williams, M., Pilling, M. & Todd, C. (2015). Development and evaluation of an intervention to support family caregivers of people with cancer to provide home-based care at the end of life: A feasibility study. European Journal of Oncology Nursing, 19(2), 154-161. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.09.006

Mohammed, S., Swami, N., Pope, A., Rodin, G., Hannon, B., Nissim, R., … Zimmermann, C. (2018). "I didn't want to be in charge and yet I was": Bereaved caregivers' accounts of providing home care for family members with advanced cancer. Psycho-Oncology, 27(4), 1229-1236. https://doi.org/10.1002/pon.4657

Ndiok, A. & Ncama, B. (2019). A qualitative study of home visiting as a palliative care strategy to follow‐up cancer patients by nurses in clinical setting in a developing country. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 185-196. https://doi.org/10.1111/scs.12619

Noot, T., Tassanee, T., Forrester, D. A. & Pimpan, S. (2016). Experiences of People with Advanced Cancer in Home--Based Palliative Care. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 20(3), 238-251. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=116406915&site=ehost-live

Oosterveld-Vlug, M. G., Custers, B., Hofstede, J., Donker, G. A., Rijken, P. M., Korevaar, J. C. & Francke, A. L. (2019). What are essential elements of high-quality palliative care at home? An interview study among patients and relatives faced with advanced cancer. BMC Palliative Care, 18(1), N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1186/s12904-019-0485-7

Pirschel, C. (2019). No Place Like It: Home Care for Patients With Cancer. ONS Voice, 34(7), 22-26. Hentet fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=137415878&site=ehost-live

Sijabat, M., Dahlia, D. & Waluyo, A. (2019). Experiences of palliative care nurses in providing home-based care for patient with advanced cancer. Enfermeria Clinica, 29, 413-417. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.060

Wilson, C., Griffiths, J., Ewing, G., Connolly, M. & Grande, G. (2014). A Qualitative Exploration of District Nurses' Care of Patients With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 37(4), 310-315. https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e31829a9a56

Wilson, K., Pateman, B., Beaver, K. & Luker, K. A. (2002). Patient and carer needs following a cancer-related hospital admission: the importance of referral to the district nursing service. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 38(3), 245-253. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02173.x

Legemiddelhåndtering - hjemmesykepleie

Eksempel på søkeord,

Legemiddelhåndtering

("Medication* administration*" OR "medicat* system*" OR "Medication Therapy Management" OR "Drug Therapy Management" OR "drug handeling" OR "medication management" OR "administration of medication" OR "Administration of medicine*" OR "Drug management" OR "medical handeling" OR "medicine handeling" OR "drug administration*") 

Avgrenset til søk på ord fra ttittel - sett TI feltkoden før søkestrengen om søket utføres i baser via EBSCOhost (CINAHL & MELDINE)

TI ("Medication* administration*" OR "medicat* system*" OR "Medication Therapy Management" OR "Drug Therapy Management" OR "drug handeling" OR "medication management" OR "administration of medication" OR "Administration of medicine*" OR "Drug management" OR "medical handeling" OR "medicine handeling" OR "drug administration*") 

Hjemmesykepleie,

Her søkt på ord i tittel, og tar vekk treff som omhandler sykehjem, se ellers ovenfor

TI (home OR homebased OR district*) NOT "nursing home*"

Link til treff CINAHL, limit peer review, og språk, norsk,dansk,svensk,engelsk

--

Terminale pasienter, legemiddelhåndtering, hjemmesykepleie

(terminal* OR palliativ* OR "end of life" OR death OR dying)

Eksempel på treff i CINAHL

Eksempler på forskningsartikler

Galek, J., Zukrowski, M. & Grov, E. K. (2018). Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig og riktig. Sykepleien Forskning, (74117), e-74117. https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.74117

Holbø, K. 2019. Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger. Nordisk velferdsforsnining. Link

 • Ellenbecker, C. H., Frazier, S. C. & Verney, S. (2004). Nurses' observations and experiences of problems and adverse effects of medication management in home care. Geriatric Nursing, 25(3), 164-170. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2004.04.008 
 • Kovner, C., Menezes, J. & Goldberg, J. D. (2005). Examining nurses' decision process for medication management in home care. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 31(7), 379-385. https://doi.org/10.1016/s1553-7250(05)31051-8 
 • Craftman, A. G., von Strauss, E., Rudberg, S. L. & Westerbotn, M. (2013). District nurses' perceptions of the concept of delegating administration of medication to home care aides working in the municipality: A discrepancy between legal regulations and practice. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 22(3-4), 569-578. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04262.x 
 • Gransjön Craftman, Å., Grape, C., Ringnell, K. & Westerbotn, M. (2016). Registered nurses' experience of delegating the administration of medicine to unlicensed personnel in residential care homes. Journal of Clinical Nursing, 25(21-22), 3189-3198. https://doi.org/10.1111/jocn.13335 
 • Kollerup, M. G., Curtis, T. & Schantz Laursen, B. (2018). Visiting nurses’ posthospital medication management in home health care: an ethnographic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(1), 222-232. https://doi.org/10.1111/scs.12451 
 • Lee, C. Y., Goeman, D., Beanland, C. & Elliott, R. A. (2019). Challenges and barriers associated with medication management for home nursing clients in Australia: a qualitative study combining the perspectives of community nurses, community pharmacists and GPs. Family Practice, 36(3), 332-342. https://doi.org/10.1093/fampra/cmy073 
 • Mohammad, N., DiTommaso, M. & Jacobsen, S. (2020). Nurse Practitioner-Led Care Transitions Program: Medication Management From Skilled Nursing Facility to Home. Journal for Nurse Practitioners, 16(8), 560-563. https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2020.05.017 
 • Bielsten, T., Odzakovic, E., Kullberg, A., Marcusson, J. & Hellström, I. (2022). Controlling the Uncontrollable: Patient Safety and Medication Management From the Perspective of Registered Nurses in Municipal Home Health Care. Global Qualitative Nursing Research, 9, 1-11. https://doi.org/10.1177/23333936221108700 
 • Cusens, C. & Jones, E. (2022). Charting new territory: medication administration records and transcribing in district nursing services. British Journal of Community Nursing, 27(12), 604-610. https://doi.org/10.12968/bjcn.2022.27.12.604 
 • Karnehed, S., Erlandsson, L.-K. & Pejner, M. N. (2022). Nurses’ Perspectives on an Electronic Medication Administration Record in Home Health Care: Qualitative Interview Study. JMIR Nursing, 5(1), 1-11. https://doi.org/10.2196/35363 

 

Artikler fra søk i SveMed+ (Ikke oppdatert etter 2019

Link