Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Sykepleie: Bibliotekets fagside

Universitetsbiblioteket i Agder. (2024) Sykepleie. Bibliotekets fagside

Databaser (referansedatabaser /bibliografiske databser) og nettsteder for å finne forskningsartikler

Finn forskning, fag- og forskningsartikler, oppsummert forskning: lenker til databaser

Oversikt over databaser nedenfor etter filmen under

Filmen under gir deg en oversikt over databaser for søk etter forskningsartikler:

Hva er en database og hvilke databaser er aktuelle for mitt emne?

En referanse i en database (en post), er et treff i basen, og gir oss opplysninger om artikkelen. Du får også en lenke til hvor du kan finne fullteksten til artikkelen slik at du kan lese artikkelen

du søker altså ikke i hele teksten, men kun i opplysningene om artikkelen, som tittel og sammendrag, i tillegg til ord fra databasens emneord. Du kan ellers også søke på forfatters navn, år og eventuelt også hvilket tidsskrift som artikkelen er publisert i 

Nedenfor finner du aktuelle databaser for sykepleie

velg Databaser

"Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap, mens en fagartikkel skal gjøre gjeldende kunnskap kjent" Lerdal, A (2012). Hentet fra Sykepleien.no. Et vitenskapelig tidsskrift (forskningstidsskrift) har krav om fagfellevurdering (peer Review/refereed). Tidsskrifter listet opp i Publiseringskanaler (NSD) er fagfellevurderte (nivå 1 og 2). Tidsskriftene vil også opplyse om de har en slik ordning, se tidsskriftets hjemmeside.

 

Databaser: Søk etter forskningforskningsartikler

Merk at MEDLINE databasen kan søkes via EBSCOhost søkegrensesnitt -  alternativt via søkegrensesnittet PubMed.MEDLINE via EBSCOhost søkegrensesnitt inneholder alt innhold fra PubMed.  Merk at du også kan søke samtidig i MEDLINE og CINAHL via EBSCOhost  -NB søkes det samtidig i MEDLINE og CINAHL må du Ikke limit til peer review, da mister du treff fra MEDLINE basen!  Se eventuelt databaseguiden om søk i CINAHL & MEDLINE

Flere databaser, se vår A-Z liste

Finn engelske søkeord - tips

Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no

Søk på norsk i databasen SveMed+ Legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt og bruk aktuelle ord videre i dine søk i CINAHL & MEDLINE.  Merk ellers at SveMed+ basen er ikke oppdatert etter 2019

Se også CINAHL Subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

 

 

om søk i CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost)

Filmen gjennomgår et strukturert søk i CINAHL og MEDLINE for å finne forsknignsresultater på et avgrenset klinisk spørsmål.

I søket er valgt Avansert søk, med søkemodusen:  Boolean/Phrase (Se oppsett under søkeboksen(e)) 

Se også filmene: 

PICO. Om å fokusere søkespørsmålet med PICO-PICo-PO og tilsvarende, Fra spørsmål, valg av søkeord, finne søkeord og utføre søket. Gå til søkeguiden for CINAHL & MEDLINE

Lagre søk og treff. Skrive ut søkehistorikken. Gå til søkeguiden for CINAHL & MEDLINE

Mer hjelp i søkeguiden for CINAHL & MEDLINE (EBSCOhost). Gå til guiden

 

ORIA biblioteksøket

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler, Se mer om bøker og plassering i biblioteket
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne,
  • foreta enkle emnesøk på artikler
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling
  • Se ellers fanene for søk etter forskningsartikler

Mer Søketips finner du i ORIA guiden

I de kliniske oppslagsverkene (Norske elektronisk legehåndbok, UpToDate og BMJ Best practice) finner du rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander /sykdommer og symptomer. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning. 

En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner.

En systematisk oversikt er en litteraturstudie der forfatterne har brukt en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om et definert forskningsspørsmål (vanligvis om effekt av tiltak). S. 7 i  Slik oppsummer vi forskning

Du finner oversikter utgitt av ulike institusjoner og organisasjoner, se nettsteder og databaser nedenfor. Men de fleste oversikter blir publisert i tidsskrifter - disse kan du finne på samme måte som du søker original studier (resultat fra et enkelt forskningsprosjekt) i databaser som  CINAHL og MEDLINE.

Les mer 

Reinar, L.M. & Jamtvedt, G. (2010). Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Sykepleien Forskning, 5(3):238-246. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2010.0121

Cochrane Library

Systematiske oversikter på Helsebiblioteket

Slik oppsummerer vi forskning/Folkehelseinstituttet

Hvordan skrive en systematisk oversikt?. Artikkel i sykepleien.no

Omsorgsbiblioteket

Se også Omsorgsbibliotekets kunnskapsoppsummeringer / og omtale av oversiktene i Omsorgsbiblioteket

SveMed+ (NB ikke oppdatert etter 2019)

Idunn.no

Bla/eller søk i innhold - helsefaglige tidsskrifter 

 

Søk i tidsskriftenes nettsteder, eller bla i de enkelte heftene

Sykepleien

Sygeplejersken

Nordisk sygeplejersforkning og flere via Idunn.no

Tidsskrift for den Norske legeforning

Nordic journal of nursing research (artikler hovedsakelig på engelsk) men kontekst nordisk - noen eksempler søkt på Norway

 

Norske tidsskriftartikler (Norart) - Link til NB 
Merk: Ikke oppdater etter 2021

 

Søk i ORIA 

avgrens til ønsket materialtype: artikler/fagfellevurderte tidsskrifter - filtrer på ønsket språk, se valg i trefflisten til høyre

 

Kunnskapspyramiden organiserer de forskningsbaserte kildene i nivåer etter grad av oppsummering og anvendbarhet  i klinisk praksis Høyest oppe finner du de kunnskapsbaserte oppslagsverkene, deretter retningslinjer, systematiske oversikter, og nederst enkeltstudier som oppsummerer resultat kun fra et forskningsprosjekt

Studentoppgaver kan gi tips om struktur - og litteraturtips (bøker, forskningsartikler relevante også for ditt emne. Sjekk litteraturlister). Merk at det finnes både gode og mindre gode studentoppgaver så ikke følg struktur  ukritisk

Du kan søke etter tidligere studentoppgaver i flere databaser og nettsteder, her noen eksempler

Via søk i Google Scholar (en del av Google, den mer "vitenskapelige delen") finner du både artikler publisert i forskningstidsskrifter, rapporter og studentoppgaver. Søker du med norske eller svenske ord, finner du typisk artikler publisert via idunn.no, sykepleie.no - eller norske rapporter, eller for det meste studentoppgaver

Sjekk typisk de første 30-60 treffene for relevans

Se eventuelt søketips under siden Søkeveiledninger

Google Scholar er også god å bruke for supplerende/oppfølgende søk, for å finne artikler som siterer en relevant artikkel du allerede kjenner til, eller for å finne lignende artikler

Via Google Books finner du bøker, og kan lett se utdrag av innholdet fra mange av de

 

 

 

Å lese forskningsartikler - Kritisk vurdering - sjekklister