Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Se også flere emner, som. Gå til emnesidene

 • Sykepleieteori, etikk, fenomener og begreper
 • Kroniske syke
 • Pårørende
 • Mestring, stress
 • ...

Sykdomslære. Retningslinjer og prosedyrer. Bøker

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Du kan lese mer om dette her

Flere bøker, søk i ORIA

Søkeord

Søk med ord du mener beskriver det du ønsker å finne informasjon/litteratur - forskningsresulater om. Vurder også synonyme/relaterte ord. Start med å søke på de du allerede har, via inneldende søk vil du kunne finne flere.

Du kan gjerne skjekke norsk oversettelse av MeSH (Medical subject headings, som er emneord som brukes i MEDLINE basen)- tilsvarende i CINAHL, se CINAHL Subject headings, og legg merke til hvilke emneord (Major/Minor headings) din relevante artikkel har fått tildelt- i basen klikk på tittel for å se alle ord som beskriver artikkelen). Gå til mesh.uia.no

 • Kols: "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" OR "Chronic Obstructive Pulmonary Disease*" OR COPD
 • Tungpusthet: dyspnea OR breathless* OR "short* breath*" OR "breath* short*"
 • Redsel, angst: anixety OR fear* OR frightening
 • Mestring; cope OR coping OR adapt* - og videre flere ... empowerment - "Self Efficacy"  OR "Self-Efficacy"
 • Egenomsorg; "Self Care" OR "Self-Management" OR "self administration" OR "self medication"
 • Kvaliative studier- noen søkeord: qualitative OR interview* OR phenomenolog* OR experience* OR themes OR thematic OR "content analys*" OR "grounded theory" OR hermeneutic* OR "focus group*" 
 • Sykepleier, sykepleiere: nurse* OR nursing
 • Erfaringer, opplevelser, perspektiver -  rolle, kunnskaper ...; experience* OR attitude* OR perception* OR perceiv* OR satisfaction* OR perspective* OR view* OR belie* OR opinion* - role OR roles OR practice* OR knowledge

flere...

Se ellers databaser og mer søkehjelp

Søk forskningsartikler

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Du kan lese mer om dette her

Noen eksempler på søk ...
 • SveMed+ (NB Ikke oppdatert etter 2019): exp:"Pulmonary Disease, Chronic Obstructive" Limits: granskning:"peer reviewed" Link til treff
 • CINAHL (EBSCOhost). Søkt på ord for kols i artikkelens tittel (TI foran søkeord), AND ord for sykepleie(ere) AND ord for kvalitative studier. limit år, 2012-,peer review, språk, norsk,dansk,svensk,engelsk. link til treff
 • CINAHL (EBSCOhost), Søkt på ord for kols i artikkelens tittel, AND pasienters erfaringer, ord for pasient (patient*) i nærhet av (N5) ord for erfaringer/mestring/redsel AND kvalitative studier. Sammme limit som ovenfor. Link til treff
 • CINAHL (EBSCOhost). Søk på ord for kols i artikkelens tittel AND kvalitative studier AND tungpusthet. samme limit som ovenfor.  Link til treff
 • CINAHL (EBSCOhost), søkt på ord for kols i artikkelens tittel; AND ord for påørende AND kvalitative studier, samme limit som ovenfor. Link til treff

Se ellers valg av databaser fra Databaseoversikten - du finner også databaser under

Gå til søkehjelpen for hjelp til søk