Artikler og tidsskrifterBilder - animasjoner- DVD - videoBøkerDatabaser og oppslagsverkOffentlig forvaltningPasienterfaringer/PasientinformasjonPICOStudentoppgaverSpørsmål > velg kildeStatistikkKunnskapsbasert praksis - oppsummert forskningGrå litteratur
Kronisk sykePediatrisk sykepleieEldreomsorgInternasjonalt folkehelsearbeidLindrende omsorg. Kreft. Barn som påørendePsykisk helseDemens og psykisk helse hos eldreAktiviteter til personer med demensFlerkulturelleAkuttsykepleie
Clinical queries (begrens på studiedesign)PICOBIBSYS X
This is the "Søk/Kilder" page of the "Sykepleie" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Sykepleie  

Last Updated: Jul 1, 2015 URL: http://libguides.uia.no/sykepleie Print Guide RSS Updates

Søk/Kilder Print Page
  Search: 
 

Oppsummert forskning


illustrasjon Colourbox.dk

 

 • Evidence-Based Care Sheets (EBCS)  
    
  "summaries on specific key topics, which are focused on nursing practice"
 • Kunnskapsbaserte oppslagsverk  
    
  Oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander
 • Retningslinjer og prosedyrer
  En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjone
 • Systematiske oversikter  
    
  En oversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Forfatterne bruker systematiske metoder for å finne, vurdere og oppsummere enkeltstudier om samme forskningssprørsmål. Flere organisasjoner utgir disse. Blant annet Cochrane og Joanna Briggs. Du finner også systematiske oversikter (systematic reviews) publisert i tidsskrifter. Let blant disse i Cinahl & Medline mm
 • Søkemotoren McMaster PLUS  
    
 

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"

 

ORIA - hele biblioteket i et søk

Søk bøker og artikler mm i et og samme søk. Erstatter søk i bibliotekkatalogen(dvs BIBSYS Ask) - og dekker artikler fra en mengde databaser, Se søkehjelp her 

Sentrale ressurser - Databaser - alfabetisk oversikt

Databasen Medline basen kan nås fra flere databaseverter,  se Ebsco, OvidSP eller Pubmed. Databasen Cinahl basen finner du via Ebsco. Hjelp til å finne søkord? se blant annet norsk oversettelse av MeSH (Medical subject headings)

 

Elektroniske ressurser

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområde må du koble deg til uia nettet for tilgang

Anbefalt løsning:

Cisco Anyconnect VPN

Alternativ løsning:

Logg på: vpn.uia.no

Begreper

 

Kontakt

Kampus Grimstad

terje.e.fredwall@uia.no

ragnhild.storlie@uia.no 

Kampus Kristiansand

ellen.sejersted@uia.no Kontor: D2028. Skype: ellen.sejersted

Ellen Sejersted. Fagansvarlig helse- og idrettesfag Universitetsbiblioteket i Agder, Kampus Kristiansand

Description

Loading  Loading...

Tip