Skip to main content

Sykepleie: Søk

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Databaser - kilder for søk

Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser - studentoppgaver m.m.  START SØK


Flere databaser

Forskningsbaserte - kunnskapsbaserte kilder. Kunnskapspyramiden

Se nettkurset Kunnskapsbasertpraksis.no "Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Her kan du lære å finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis"

Søkeord? Finn emneord og/ eller tekstord for dine søkebegreper

Søkeord for de begrepene du har valgt å søke på, velges både fra databasens eget standardiserte vokabular, dvs emneord (subject headings, index terms) og tekstord, dvs ord fra artikkelens tittel, sammendrag og forfatters stikkord. Emneordene i MEDLINE databasen kalles for MeSH (Medical subject headings). Les om emneord og tekstord her

Emneordene i CINAHL, CINAHL subject headings, bygger tildels på MeSH, men er bedre utbygget for sykepleiefaglige emner. 

Kontrollerte termer,. emneord for ulike databaser:

Tips

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no


Kontor: A2080
Tlf: 3814 1188


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no

Spørsmål om hjelp til litteratursøk? 
Fyll ut skjemaet så svarer jeg så raskt jeg kan


2etg veiledningskranken biblioteket:

  • Onsdag: 10-12
  • Torsdag: 12-14
  • Fredag: 10-12

Kontor: D2028 
Skype: ellen.sejersted@uia.no
 

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Kunnskapsbasert praksis

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon."  Sitat fra nettkurset Kunnskapsbasert praksis

Ta e-læringskurset!