Skip to main content

Sykepleie: Start

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Oria - hele biblioteket i ett søk


Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  Prøv selv

Søkeord?

Allerede kjent litteratur? Søk på artikkelen - og sjekk hvordan artikkelelen er registrert i databasene Cinahl og Medline

Foreta et testsøk i Pubmed, sorter treff på best match.  Legg merke til hvordan Pubmed har utført søket, se details - du vil se om Pubmed har funnet MeSH for ditt søk.
Sjekk gjennom noen artikler som ser relevante ut. Legg merke til MeSH. Cinahl emneordene Cinahl headings, er tildels de samme som MeSh, men noen spesialtermer for sykepleie. 

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"