Skip to main content

Sykepleie: Søk

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Kilder for søk

Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  START SØK
 
Vurder eventuelt søk i de faglige avgrensede databasene nedenfor for systematisk søk etter forskningsartikler publisert i tidsskrifter. Les ev mer om forskningsartikler på fagsiden, se Artikler under Søk-fanen
 
Gode startsteder for søk, sjekk oppsummert forskning

Forskningsbaserte - kunnskapsbaserte kilder. Kunnskapspyramiden

Se nettkurset Kunnskapsbasertpraksis.no "Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Her kan du lære å finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis"

Søkeord? Finn emneord og/ eller tekstord for dine søkebegreper

Finn kontrollerte termer (emneord, også kalt index term, subject headings) dine søkebegreper. Det er ikke alltid det finnes en slik term- og ønskes i tillegg treff på de helt nyeste artikelene (som ennå ikke har fått tildelt emneord) må man også søke på ord som forfatter bruker i tittel og sammendrag ) kalt for tekstord, fritekst, eller naturlig språk). Sjekk gjerne ordnett.no og andre oppslagsverk

Kontrollerte termer (Emneord - Index terms - Subject headings) for ulike databaser

"Pearl growing" - Start gjerne med kjent litteratur om du har? Søk på artikkelen - og sjekk hvordan artikkelelen er registrert i databasene Cinahl og Medline, sjekk hvilke ord forfatter har brukt i tittel/abstract. Du finner flere søkeord, søk med disse - finn flere aktuelle kilder, se gjennom hvilke ord som er brukt. Stopp når du ikke finner flere nye termer for søket
Ingen kjent kilde fra før - foreta gjerne et testsøk i Pubmed, sorter treff på best match.  Legg merke til hvordan Pubmed har utført søket, se details valget til høyre litt ned i trefflisten. Du vil se om Pubmed har funnet MeSH for ditt søk. Se eksempel
Sjekk gjennom noen artikler som ser relevante ut. Legg merke til MeSH. Cinahl emneordene Cinahl headings, er tildels de samme som MeSh, men noen spesialtermer for sykepleie. 

Kunnskapsbasert praksis

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon."  Sitat fra nettkurset Kunnskapsbasert praksis

Ta e-læringskurset!

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no

 


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no


Kontor: D2028
2etg. bibliotek, kontorfløyen
Onsdag: 10-12 og Torsdag: 12-14 i  2etg veiledningskranken biblioteket
Skype: ellen.sejersted@uia.no
Spørsmål om hjelp til litteratursøk? Fyll ut skjemaet