Skip to main content

Sykepleie: Søk/Kilder

Oria - hele biblioteket i ett søk


Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger  oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser  
 
Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"

TIlgang utenfor UiA

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområde må du koble deg til uia nettet for tilgang til elektroniske ressurser som bøker, artikler, databaser

Anbefalt løsning:

Cisco Anyconnect VPN

Alternativ løsning:

Logg på: vpn.uia.no

Kontakt

Kampus Grimstad
Terje.E.Fredwall@uia.no

Kampus Kristiansand

Ellen.Sejersted@uia.no
Kontor: D2028
2etg. bibliotek
Behov for hjelp til litteratursøk?