Artikler og tidsskrifterBilder - animasjoner- DVD - videoBøkerDatabaser og oppslagsverkOffentlig forvaltningPasienterfaringer/PasientinformasjonPICOStudentoppgaverSpørsmål > velg kildeStatistikkKunnskapsbasert praksis - oppsummert forskningGrå litteratur
Kronisk sykePediatrisk sykepleieEldreomsorgInternasjonalt folkehelsearbeidLindrende omsorg. Kreft. Barn som påørendePsykisk helseDemens og psykisk helse hos eldreAktiviteter til personer med demensFlerkulturelleAkuttsykepleieFolkehelse
Clinical queries (begrens på studiedesign)PICOBIBSYS X
This is the "Søk/Kilder" page of the "Sykepleie" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Sykepleie  

Last Updated: Nov 13, 2015 URL: http://libguides.uia.no/sykepleie Print Guide RSS Updates

Søk/Kilder Print Page
  Search: 
 

Oppsummert forskning


illustrasjon Colourbox.dk

 

 • Evidence-Based Care Sheets (EBCS)  
    
  "summaries on specific key topics, which are focused on nursing practice"
 • Kunnskapsbaserte oppslagsverk  
    
  Oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander
 • Retningslinjer og prosedyrer
  En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjone
 • Systematiske oversikter  
    
  En oversikt over et klart definert forskningsspørsmål. Forfatterne bruker systematiske metoder for å finne, vurdere og oppsummere enkeltstudier om samme forskningssprørsmål. Flere organisasjoner utgir disse. Blant annet Cochrane og Joanna Briggs. Du finner også systematiske oversikter (systematic reviews) publisert i tidsskrifter. Let blant disse i Cinahl & Medline mm
 • Søkemotoren McMaster PLUS  
    
 

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"

Sentrale ressurser - Databaser - alfabetisk oversikt

Databasen Medline basen kan nås fra flere databaseverter,  se Ebsco, OvidSP eller Pubmed. Databasen Cinahl basen finner du via databaseverten Ebsco.

Trenger du hjelp til å finne søkord? se blant annet norsk oversettelse av MeSH (Medical subject headings) eller forsøk et søk i Svemed først

 

 

Elektroniske ressurser

Dersom du befinner deg utenfor universitetsområde må du koble deg til uia nettet for tilgang

Anbefalt løsning:

Cisco Anyconnect VPN

Alternativ løsning:

Logg på: vpn.uia.no

 

Kontakt/Hjelp til litteratursøk

Kampus Grimstad

terje.e.fredwall@uia.no

Kampus Kristiansand

Ellen Sejersted. Fagansvarlig helse- og idrettesfag Universitetsbiblioteket i Agder, Kampus Kristiansand

ellen.sejersted@uia.no
Kontor: D2028
2etg. bibliotek
Behov for hjelp til litteratursøk? 
Vennligst fyll ut skjemaet

Description

Loading  Loading...

Tip