Skip to main content

Sykepleie: Søk

Finn nyttige sykepleiefaglige ressurser og tips om databaser, litteratursøk, og verktøy på bibliotekets fagside

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Kilder for søk

Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  START SØK
 
Vurder eventuelt søk i de faglige avgrensede databasene nedenfor for systematisk søk etter forskningsartikler publisert i tidsskrifter. Les ev mer om forskningsartikler på fagsiden, se Artikler under Starfanen
 
Gode startsteder for søk, sjekk oppsummert forskning

Søkeord?

Allerede kjent litteratur? Søk på artikkelen - og sjekk hvordan artikkelelen er registrert i databasene Cinahl og Medline, sjekk hvilke ord forfatter har brukt i tittel/abstract. 
Foreta et testsøk i Pubmed, sorter treff på best match.  Legg merke til hvordan Pubmed har utført søket, se details valget til høyre litt ned i trefflisten. Du vil se om Pubmed har funnet MeSH for ditt søk. Se eksempel
Sjekk gjennom noen artikler som ser relevante ut. Legg merke til MeSH. Cinahl emneordene Cinahl headings, er tildels de samme som MeSh, men noen spesialtermer for sykepleie. Video, søk med emneord

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder" 

Nyttig om kilder og søk. Litteraturstudier

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no

 


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no


Kontor: D2028
2etg. bibliotek, kontorfløyen
Onsdag: 10-12 og Torsdag: 12-14 i  2etg veiledningskranken biblioteket
Skype: ellen.sejersted@uia.no
Skjema hjelp til litteratursøk