Skip to main content

Sykepleie: Søk

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Databaser - kilder for søk

Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  START SØK


Flere søkekilder

Forskningsbaserte - kunnskapsbaserte kilder. Kunnskapspyramiden

Se nettkurset Kunnskapsbasertpraksis.no "Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Her kan du lære å finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis"

Søkeord? Finn emneord og/ eller tekstord for dine søkebegreper

Bruk ord fra tittel og sammendrag når du søker, i tillegg til emneord (databasens kontrollerte vokabular). Sjekk gjerne ordnett.no og andre oppslagsverk i tillegg til allerede kjent litteratur fra bøker og artikler for å finne mulige søkeord. Finn også ut om det for dine søkebegreper finnes et emneord i databasen. Har du en kjent artikkel? Søk denne opp og se hvilke emneord som er brukt.

Sjekk eventuelle kontrollerte termer for ulike databaser

Foreta testsøk i MEDLINE via Pubmed (alternativt Ovid /Basic search. Sjekk hvordan Pumbed har utført søket!

Kontakt bibliotekets fagansvarlige

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.no


Kontor: A2080
Tlf: 3814 1188


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no


​2etg veiledningskranken biblioteket:
Mandag: 10-12
Onsdag: 10-12
Torsdag: 12-14
Kontor: D2028 
Spørsmål om hjelp til litteratursøk? 
Fyll ut skjemaet så svarer jeg så raskt jeg kan
Skype: ellen.sejersted@uia.no

Kunnskapsbasert praksis

"Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon."  Sitat fra nettkurset Kunnskapsbasert praksis

Ta e-læringskurset!

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"