Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Smerter

Bøker i biblioteket 

Se hylle: 616.047 - oppslag i ORIA

Kliniske oppslagsverk

  • UpToDate
  • BMJ Best practice
  • Norsk elektronisk legehåndbok

 

Smertelindring - smerter - rusavhengige

Søkeord ...

pain
mer begrenset "Pain Management"
begrenset til tittelord: TI pain

 

"Substance Dependence"
"Substance Abuse*"
"opioid addiction*"

 

"Nursing Knowledge"
"Nurse Attitudes"
"Nursing Staff, Hospital"

"Clinical Competence"

Attitude*
Competence*
Knowledge
Opinion*
view*
Perception* 
satisfaction*
experience*

UpToDate

Mariano, E. R. (2020). Management of acute perioperative pain. Special population: Opioid-dependent patients. I UpToDate. Hentet fra https://www.uptodate.com/contents/management-of-acute-perioperative-pain

Eksempel på treff i CINAHL
Blay, N., Glover, S., Bothe, J., Lee, S., & Lamont, F. (2012). Substance users’ perspective of pain management in the acute care environment. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 42(2), 289–297. https://doi.org/10.5172/conu.2012.42.2.289

Krokmyrdal, K. A., & Andenæs, R. (2015). Nurses’ competence in pain management in patients with opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35(6), 789–794. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.022

Sykepleien.no

Ververda, J., Hansen, O. & Larsen, C. (2018). Rusmiddelavhengighet: Sykepleieres holdninger påvirker smertebehandling. Sykepleien, (70402), e-70402. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70402

Li, R., Andenæs, R., Undall, E. & Nåden, D. (2012). Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus. Sykepleien Forskning, 7(3), 252-260. https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2012.0131

Svemed+

Eksempel på søk: pain AND (substance OR addiction OR abuse OR abuser)